Open brief verkiezingen 2018

Wat wij de partijen in de Drechtsteden adviseren om in hun programma’s op te nemen opdat hun kiezers gelukkiger worden.

Open brief
Advies aan politieke partijen Drechtsteden

Beste heer, mevrouw,

Fietsen staat volop in de belangstelling o.a. ons middel om de duurzaamheidsdoelen van de VN te realiseren. Ze verdient daarom ook de juiste aandacht in uw verkiezingsprogramma’s voor de komende vier jaren. De Fietsersbond heeft daarom op 20 september een debatavond georganiseerd over fietsbeleid in partijprogramma’s. Dat resulteerde in de onderstaande adviezen die vooral aansluiten bij bekende ontwikkelingen in de Drechtsteden:

• Bereikbaarheid: meer fietsers zorgen voor een betere bereikbaarheid van voorzieningen en voorkomen dichtslibben van de wegen.
• Gezondheid: betere gezondheid door bewegen (fietsen, lopen) en door vermindering van luchtverontreiniging.
• Economie: fietsers genereren meer omzet dan automobilisten. Er komen steeds meer fietstoeristen die omzet genereren.

Onze adviezen

Algemeen
• Uw partij betrekt het fietsen ook bij klimaatbeleid, luchtkwaliteit , bewegingsarmoede, overgewicht en economie – naast vervoersbeleid.
• Ruimtelijke plannen : de fietser en voetganger als ruimtelijke drager met hoge potentie
De aanstaande Omgevingswet biedt een uitgelezen mogelijkheid om al deze aspecten in een integrale omgevingsvisie op te nemen
• Uw partij zet in op groei van fietsgebruik en wandelen en neemt belemmeringen daarvoor weg.

Excellente fietsinfrastructuur
• Uw partij investeert in regionale doorfietsroutes voor het woon-werk en woon-schoolverkeer.
• Forse hoogteverschillen en barrières voor het fietsverkeer (door eerder aangelegde infrastructuur voor auto’s, OV en waterwegen) worden door Uw partij gecompenseerd en juist benut, bijv. :

 • Betere aansluiting van de Merwedebrug op de Visschersbuurt in Papendrecht
 • Betere aansluiting van de Zwijndrechtse brug in Dordrecht op de stad
 • Een tunnel onder de N3, met losstaande aansluitingen voor veilige en snelle verbinding Reeweg <=> Haaswijkweg West
 • Een verbinding vanuit de Maasstraat onder het dek van de Prins Hendrikbrug door
 • U maakt het fiets- en wandelrondje langs de verschillende oevers van de Drechtsteden verder af.

Veilig fietsen en fietsgebruik

 • Veiliger naar school: elke basisschool een zoen- zoefstrook voor kiss-and-ride ouders op minimaal 150 meter van de ingang; gecombineerd met een stop/ parkeerverbod bij de school tijdens de openingstijden
 • Kinderen al op de basisschool leren zelf naar school te lopen/ fietsen
 • U zorgt voor een als veilig ervaren infrastructuur voor kinderen en oudere fietsers
 • 30 km straten: inrichten als zodanig met o.a. 1 visueel smalle rijstrook (rest in fietskleur), bredere voetpaden en meer groenstroken
 • Stoplichten fietsvriendelijker (sneller) en als extra: groen bij regen
 • Snorscooters binnen de bebouwde kom: van het fietspad af
 • Doorfietsroutes geschikt maken voor speedpedelecs, die dan binnen bebouwde kom langzaam rijden
 • Laad/los venstertijden voor centra sterk verkleinen voor fossiel aangedreven voertuigen; voor andere: sterk verruimen
 • U gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebruiken voor verstrekking van aangepaste fietsen
 • Uw partij stimuleert verkeersveiligheidslessen voor e-bikers, zowel jong als oud.

Goed en veilig stallen

 • Uw kiezers zijn bang voor fietsdiefstal; daarom zorgt u voor voldoende fietsparkeermogelijkheden bij publiek aantrekkende voorzieningen conform de FietsParkeur-normen (CROW)
 • U (laat) zorgen voor goede uitvoering van de verplichte fietsenberging bij nieuwbouw .

Communicatie

 • Actief stimuleren van het wandelen en fietsen door bijv. gebruik te maken van de Europese mobiliteitsweek, SCHOOL op SEEF en alle andere door de RPV Drechtsteden aangeboden instrumenten
 • Er lopen veel (internationale)* toeristische routes door de Drechtsteden. Stimuleer deze fietsers hier te blijven door informatiepunten bij bruggen en veerstoepen en stallingen voor fietsen met bagage
 • Bewegwijzering van de F16 (en andere snelfietsroutes) eindelijk afmaken, zodat ze ook gebruikt kunnen/ zullen worden.

Afsluiting

We nodigen U allen uit om deze punten in uw verkiezingsprogramma op te nemen.
Wij zullen u graag helpen opdat Uw kiezers nog veiliger en gezonder door het leven gaan.

* St. Jacobsroute, Van Goghroute, Stedenroute, Prinsenroute, EuroVelo 15 (Rijnroute), 19 (Maasroute) etc.

Achtergrondinformatie

De Brief.