Stad omgekeerd ontwerpen 1998

Mobilopolis: Dordrecht als ontwerpvoorbeeld voor een actieve fietsstad

De Mobilopolis benadering heeft de Verkeersprestatie op Locatie (VPL) geïnspireerd.

VPL gaat uit van ‘omgekeerd’ ontwerpen. Dus eerst voor de voetganger, dan de fietser, het openbaar vervoer, het vrachtverkeer en tenslotte de automobilist. In dit onderzoek worden Enschede en Dordrecht als voorbeeld vergeleken.

Vooral de gedachte van een rationeel vervoerssysteem, dat geoptimaliseerd wordt naar gebruik en effecten, is een leidend principe in de vpL-benadering. Het is een sturingsinstrument dat bij stedelijke planvorming (nieuwbouw / herstructurering) ingezet kan worden en ondermeer leidt tot energiebesparing in verkeer en vervoer.
De VPL kent een cijfer toe aan een bepaald ontwikkelings/bouwgebied op grond van de verkeersstructuur. Daarbij geldt grofweg, hoemeer het rationeel verkeerssysteem benaderd wordt, hoe beter de score. In de vpL-aanpak zijn ook andere structuren mogelijk dan de Mobilopolis-cirkel, maar de grondgedachte blijft dezelfde: doe meer met het langzaam verkeer. De VPL werd door NOVEM ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bronnen