Gemeenten 2014 – 2018

Wat leveren de nieuwe (2014) gemeentebesturen ons fietsers op ?

Tijd om de balans op te maken.

We werkten hard gewerkt om  fietsen overal hoger op de agenda te krijgen.

De conclusie is dat we niet ontevreden mogen zijn:

Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht willen het fietsen bevorderen.

Andere gemeenten geen ambitie

De (schoolgaande) jeugd is, vooral vanwege de verkeersveiligheid, overal een aandachtspunt.

Fietsen langs het water wordt door verschillende gemeenten gestimuleerd:

Alblasserdam: aanleg van vrijliggend fietspad (gedeeld gebruik) op het Dijklin en op de Hoogendijk.

Papendrecht: gedeeld gebruik van het Aviolanda- en Pontonnierspad.  [ wanneer goed verbonden:  mooie route Kinderdijk <> Sliedrecht]

Hendrik-Ido-Ambacht:  fietspad langs het Waaltje

rotondes

Sliedrecht gaat wellicht  conform CROW aanleggen. Onze heel lang gekoesterde wens.

Hendrik-Ido-Ambacht: kruising Weteringsingel – Hoge Kade een fietsveilige rotonde

Dordrecht: aanpassen rotonde Groene Zoom, na inspraak Fietsersbond.

Dordrecht gaat vooral aan de slag om met het afmaken van het hoofdfietsroutenetwerk, gecombineerd met de verbindingen met de wijken. Verder wil de gemeente voortgaan met haar beleid om fietsknelpunten vooral aan te pakken wanneer zich daarvoor een kans aanbiedt (werk maken met werk). Dordrecht geeft ook nog speciale aandacht aan het fietsen naar sportvoorzieningen, o.a. om de parkeerdruk en de daarmee gepaard gaande investeringen te verminderen.

Alles overziende lijkt het erop dat er nu meer integraal naar het fietsen wordt gekeken, het vaker wordt gekoppeld aan duurzaamheid en het recreatieve aspect belangrijker wordt.

In het akkoord dat in de Drechtsteden is gesloten blijkt echter sterk dat het een lokaal issue is. Er wordt alleen maar geschreven over het stimuleren van het verkeer met de Waterbus door het verbeteren van de spitsvoorzieningen en de uitbreiding in de avonduren.

Kortom, het belooft aantrekkelijker te worden om een keer de rivier over te steken. of ze er aan de andere kant rekening mee houden is de vraag.

⋅ 7 MB

Drechtstedenakkoord

2014-2018

Download