projecten HG

Lopende projecten/ knelpunten bespreken we met belanghebbenden.

Zijn ze gedaan dan staan ze onder ‘behaalde resultaten’

Lopende Projecten / Knelpunten