Projecten Sliedrecht

Lopende projecten/ knelpunten bespreken we met belanghebbenden.

Zijn ze gedaan dan staan ze onder ‘behaalde resultaten’

Lopende projecten/ knelpunten

  • stationsomgeving
  • Winklerplein
  • Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

=====================================================

Uit het Kompas Sliedrecht
07-12-2017, 09:02 | Van de redactie
College onderzoekt uitbreiding fietsenstallingen bij station Baanhoek

Het college gaat nog deze maand in gesprek met provincie Zuid-Holland en/of het Rijk en de gemeente Papendrecht om te kijken of het mogelijk is de fietsenstallingen bij station Sliedrecht-Baanhoek uit te breiden.

Volgens het college ‘lijken er mogelijkheden te zijn voor een financiële bijdrage van de provincie en/of het Rijk’. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van CDA-raadslid Vincent Prins. Hij kaartte het tekort aan ruimte voor het stallen van fietsen. Het college geeft ook aan dat er bij het station geregeld meer fietsen staan dan dat er fietsenstallingen zijn. Dat heeft echter nog niet geleid tot klachten van gebruikers, ook zijn er bij de gemeente geen meldingen van overlast binnengekomen.

Pers