Beoordeling programma’s

Gemeenteraadsverkiezingen doen ertoe, zeker voor fietsers en wandelaars.
De afdeling heeft daarom alle verkiezingsprogramma’s in de Drechtsteden [zie tabel onderaan] vergeleken.

 • Fietsvriendelijke programma’s?

De gemeentelijke verkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen voor de fietsers. Verschil met een aantal jaar geleden is dat zowel het Rijk als de provincies nu ook een eigen programma voor de fiets hebben. Echter het is aan de gemeente om met plannen te komen en daar mogelijk provinciaal of landelijk (zelfs Europees) geld voor te vinden. Gemeenten  zijn echt eerst aan zet. Goede plannen zijn zelfs een voorwaarde voor cofinanciering.

In 2017 heeft de Fietsersbond daarom alle politieke partijen in de Drechtsteden benaderd een debatavond georganiseerd en uiteindelijk een advies gegeven over de punten die in het programma konden worden opgenomen. Dit is ook op de website geplaatst. Nu, vlak voor de verkiezingen is het goed om de balans op te maken. Temeer omdat er in de verkiezingsstrijd veel wordt geroepen, terwijl de basis voor de verschillende coalitieonderhandelingen wordt gelegd met die verkiezingsprogramma’s; de partijen daar over vier jaar wel weer op worden beoordeeld.

 • Inleiding

Om de 54 verschillende programma’s, bij in totaal 6 gemeenten, te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van de voorstellen die door ons in 2017 zijn ingediend (zie de website). Voor elke onderdeel dat is overgenomen is een punt toegekend (hier in ruimhartig mee omgegaan). Geen rekening is gehouden met de uitspraken van de verschillende lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen of het stemgedrag de afgelopen vier jaar. En, er is ook niet gekeken naar de landelijke programma’s van de niet-lokale partijen. Er is wel één bonuspunt toegekend, wanneer er een niet genoemd aspect in een programma is opgenomen wat anders niet zou zijn gewogen, maar het fietsen bevordert. Teksten over veiligheid zijn beoordeeld op de mate waarin ze echt een bijdrage zullen leveren aan het bevorderen van fietsen en wandelen. Daar waar parkeertarieven goedkoper worden is het negatief beoordeeld. Immers er is een duidelijke samenhang tussen fietsgebruik en de parkeertarieven.

 • Beoordeling

Nu die programma’s bekend zijn zijn mooie dwarsdoorsneden gemaakt. Zo hebben 13 van de 54 partijen in de verschillende Drechtsteden geen enkele aandacht aan de voordelen van het fietsen geschonken. Van die dertien hebben drie zelfs maatregelen voorgesteld die het fietsen ontmoedigen (verlagen van autoparkeertarieven), kortom 41 partijen wel, wat verheugend is.

Stemmen op de fietsAmbitieuze gemeente

Goed fietsbeleid is afhankelijk van de ambities van alle partijen in een gemeente, het is immers het resultaat van onderhandelingen en de zetelverdeling. Daarom is ook gekeken naar het totaalbeeld binnen een gemeente.

De grootste ambitie is er bij de partijen in Zwijndrecht (in 2014 Dordrecht) met gemiddeld 3,7 punten, daarna volgt Alblasserdam met 3,3 punten, Hardinxveld-Giessendam met 3,2 punten en Papendrecht met 3,1 punten volgt daar goed op, met Sliedrecht in haar kielzog met 3 punten. De partijen in Dordrecht zijn minder ambitieus (2,5), terwijl Hendrik-Ido-Ambacht (1,6) (de beste fietsgemeente in de Drechtsteden in de Fietsstadverkiezing 2018) op gepaste afstand volgt. Nu zegt dat natuurlijk niet alles, immers niet elke partij krijgt evenveel zetels. Daarom is nog een aantal andere vergelijkingen gemaakt.

 • Meest ambitieuze programma

Aangezien er ook verschillen zitten tussen de partijen per plaats is daar natuurlijk ook nog naar gekeken.

Aan de kop van dat peloton wederom de ChristenUnie/ SGP in Zwijndrecht, nu samen met haar evenknie de CU uit Alblasserdam. In Dordrecht is D66 het meest ambitieus met 10 punten. In Papendrecht wil de SGP, met 7 punten het meest, wat dezelfde score is van de SGP/CU in Sliedrecht. In Hardinxveld-Giessendam wil het CDA, met 6 punten, meer aan fietsen doen. Zij trekken daarmee het gemiddelde van de regio CDA omhoog. In Hendrik-Ido-Ambacht heeft D66 de meeste punten, 4.

Het lijkt erop dat de combinatie van duurzaamheid en rentmeesterschap vooral de christelijke partijen stimuleren om het meest aan fietsen te doen.

Regionale partijen

Als beste uit de bus kwam de ChristenUnie, met gemiddeld 6 punten, (vier jaar geleden droegen ze de rode lantaarn!) (daarna komt D66 met 4,8 punt, de SGP met 4,7 punt en de combinatie CU/SGP met 4,6 punt. GroenLinks blijft in het wiel met 3,7 punt. Vervolgens volgt de SP met 3 punten. In de derde groep zitten de PvdA en het CDA met 2,7 en 2,6 punten. De VVD rijdt in de bezemwagen met 0,9 punt.

Er zijn echter binnen deze partijen, juist op lokaal niveau grote verschillen.

 • Speciale ambities

Als Fietsersbond zijn door ons veel punten aangedragen. We zien dat soms ook terug in de programma’s.

We zijn daarbij ook altijd blij wanneer we worden verrast door nieuwe voorstellen die niet op ons lijstje stonden, zoals:

Alblasserdam

 • Fietslessen voor vluchtelingen (CU)
 • Een fietslus bij de kruising Edisonweg – A15 (SGP)
 • Een onderzoek naar een fietspad vanaf het viaduct A15, langs Hornbach naar de Helling (D66)

Dordrecht

 • Een nieuw fietspad, zuidzijde eiland, tussen het spoor en fietspad Langs Den Engel om een nog groter fietsrondje over het eiland mogelijk te maken (BVD).

Hardinxveld-Giessendam / Papendrecht

 • Alle fietspaden in het vervolg asfalteren (CDA (HG) en het CU in Papendrecht)

Papendrecht

 • Fiets- en wandelpaden in en naar de Biesbosch (GL)
 • Gesplitste benadering van de woonwijken, die voor sluipverkeer niet te benutten zijn (VVD) (lobbensysteem?)

Hendrik-Ido-Ambacht

 • Een fiets- en wandelpromenade tussen Noordpark en Crezéepolder (Gemeentebelangen)
 • Experimenteren met het verwarmen van fietspaden, wegen en gebouwen met rioolwarmte (PvdA)

Sliedrecht

 • Fietsers voorrang op rotondes (D66, Pro Sliedrecht en PvdA)
 • Fietsbrug over de A15 (VVD)

Advies

Verkiezingen gaan niet alleen over fietsen. De wijze waarop over fietsen wordt geschreven geeft echter een goed beeld over de opstelling van de partijen in algemene zin. Het loont daarom de moeite om de programma’s te lezen en niet af te gaan op de meest gelikte folder.

Verkiezingsprogramma's 2018-2022 Drechtsteden