Structuurvisie 2040

De Fietsersbond heeft forse kritiek op de Structuurvisie 2040 van Dordrecht.

Te veel wordt nog uitgegaan van de auto en het openbaar vervoer als drager van die structuur.

Dit terwijl duidelijk zichtbaar is en daarnaast ook wenselijk dat fietsen veel meer wordt gestimuleerd.

De zienswijze van de Fietsersbond en de reactie van het college zijn hieronder opgenomen. Daaronder staat daar ook de concept Structuurvisie 2040.

Bronnen

⋅ 2 MB

Reactie van de gemeente

Download

⋅ 38 KB

Brief zienswijze structuurvise

reactie van de Fietsersbond

Download

⋅ 8 MB

Ontwerp Structuurvisie 2040

Dordrecht

Download