Dordrecht de maat genomen 2013

symbool Critical mass movement op een tompoes

Op woensdagavond 13 februari 2013 werden twee presentaties verzorgd door Kevin Mayne (European Cyclists’ Federation) en Ineke Spapé lector bij de NHTV en directeur SOAB.

Door Kevin is aangegeven dat het fietsgebruik een indicator is van de kwaliteit/ vitaliteit van steden. Daar waar de openbare ruimte meer wordt gebruikt voor wandelen/ fietsen wordt snel duidelijk dat de stad aantrekkelijker is, niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Verder werd door Kevin een beeld geschetst over de wijze waarop we ons na een volgende generatie kunnen/ mogen vervoeren. De auto is dan om verschillende redenen verleden tijd. Dit geldt ook voor elektrische auto’s. Immers zij gebruiken meer elektriciteit dan dat beschikbaar is. Kortom elke uitgave t.b.v. het autoverkeer zal niet rendabel blijken te zijn. Dit terwijl uitgaven voor m.n. het fietsen veel rendabeler blijken te zijn (zie ook presentatie hieronder).

Ineke Spapé gaf vervolgens aan hoe realistisch de ambitie is van Dordrecht om Fietsstad 2014 te worden. Dordrecht zit in Nederland in de achterhoede wanneer gekeken wordt naar het fietsgebruik. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om dit te veranderen. Het zijn van Fietsstad is daarnaast geen doel maar een middel om de kwaliteit van steden te verbeteren. Juist die ambitie en de daarbij behorende plannen zullen Dordrecht geen windeieren leggen. Grootwinkelbedrijven, met veel filialen willen bijvoorbeeld alleen maar een vestiging aan autovrije straten, zij weten gewoon dat die rendabeler zijn. Dit terwijl juist de kleine lokale ondernemers verwachten dat automobilisten veel zullen uitgeven en fietsers niet (zie ook de presentatie van Ineke Spapé hieronder).

Fietsers aan zet

Uiteindelijk hebben alle bezoekers in groepen hun ideeën weergegeven over de wijze waarop het fietsen en de stad aantrekkelijker kunnen worden.

Deze ideeën kunnen door de verschillende politieke partijen worden gebruikt bij de voorbereiding van hun verkiezingsprogramma. De gemeente kan de ideeën gaan gebruiken bij de verdere vormgeving van haar beleid. Verder werd er een groot appel gedaan op de bezoekers om niet alleen naar de gemeente te kijken, maar ook zelf aan de slag te gaan om het beleid te verbeteren.

Bronnen

⋅ 4 MB

2030 Wordt Dordrecht een winnaar of verliezer?

Kevin Mayne

Download

⋅ 4 MB

Hoe van Dordrecht een ‘bike friendly city’ te maken?

Ineke Spapé

Download

⋅ 202 KB

Duurzaamheidscafé Tafelbezetting

AD Drechtsteden

Download

Meedenken over fietsbeleid in het Duurzamheidscafé Bron: www.youtube.com