beleid Sliedrecht

Het fietsbeleid is onderdeel van het Verkeersbeleidsplan 2010 – 2030.

In Sliedrecht heeft de Fietsersbond een aantal aandachtspunten

  • De inrichting van de rotondes. Deze voldoen niet aan de CROW-richtlijnen. De doorstroming voor fietsers wordt daardoor negatief beïnvloed. De feitelijke vormgeving zorgt er ook voor dat fietsers heel krappe bochten moeten nemen. Feitelijk ook iets moeten omrijden. Sliedrecht wijkt daarin af van de andere Drechtsteden.
  • De kwaliteit van de stallingsvoorzieningen bij openbare gelegenheden. De eerder  opgestelde aanbevelingen voor de gemeente Dordrecht kunnen ook in Sliedrecht worden benut.

Bronnen