Fietsen in kernwinkelgebied

Fietsers of fietsen toestaan

In de gemeenteraad van Dordrecht is er veel discussie over de plaats van de fietser in het Verkeersstructuurplan Binnenstad. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad 26 november besloten dat er niet mag worden gefietst in het kernwinkelgebied (zie videoverslag agendapunt 24). De wethouder moet nu verder aanvullende voorstellen maken waarin nieuwe fietsroutes die door de binnenstad leiden worden beschreven.

De discussie die hierover wordt gevoerd levert echter veel onduidelijkheden op (zie hiervoor ook de column van Cees Thies in de regiocatern van het Algemeen Dagblad Drechtsteden die hieronder als bijlage is toegevoegd):

Daarom hieronder de argumenten die helderheid kunnen verschaffen over het verschil tussen fietsers te gast of fietsen toegestaan.

  • Fietsers zijn de belangrijkste groep kopers voor de ondernemers in de binnenstad. Voor veel fietsers is de fiets ook de winkelwagen, zij moet daarom altijd in de buurt zijn.
  • De beperking te mogen fietsen in het kernwinkelgebied is er nu vanaf 11.00 tot de sluitingstijd van de winkels. Dit is ingesteld in een tijd dat er nog geen sprake was van glijdende openings- sluitingstijden. Juist die veranderende tijden zorgen er voor dat de drukte meer wordt gespreid en het tegelijkertijd onduidelijk is geworden wanneer er mag worden gefietst.
  • Het kernwinkelgebied is geen onderdeel van een hoofdfietsroute, kortom er is geen sprake van hoge snelheden. Dit geldt immers ook niet voor de auto’s die door het kernwinkelgebied rijden.
  • Wanneer er delen van het centrum worden ingericht met een duidelijke fietsstrook leidt dat tot het ‘opeisen’ van rechten door die fietsers. Juist door in het kernwinkelgebied fietsen, onder restricties, mogelijk te maken wordt het voor fietsers duidelijk dat zij te gast zijn. Zij kunnen dan worden aangesproken op hun gedrag. Het is daarom niet wenselijk om speciale fietsstroken o.i.d. in het kernwinkelgebied aan te leggen.
  • Vooral ouderen zullen gebruik maken van de mogelijkheid om door het kernwinkelgebied te fietsen. Voor een aantal van hen is een scootmobiel nog een brug te ver, maar is de fiets nog wel een middel om mobiel te zijn.
  • Ervaring in Dordrecht en onderzoek in andere steden maakt duidelijk dat bezoekers van de fiets stappen zodra zij echt gaan winkelen of het te druk wordt om te fietsen. Dit wijst zich in de praktijk vanzelf.
  • De investering voor deze maatregel is minimaal, terwijl het maatschappelijk effect heel groot is.
  • Een mooi voorbeeld van de wijze waarop dit is opgepakt is de gemeente Den Haag. Hier is jarenlang strijd gevoerd ‘tegen’ de fietsers, maar is het nu juist omgekeerd. Zie link.

Kortom fietsers zijn de belangrijkste groep klanten en wanneer zij mogen fietsen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de revitalisering van het kernwinkelgebied.

⋅ 96 KB

In een wandelstraat wil je niet steeds over je schouder kijken.

AD Drechtsteden 20131128 Kees Thies

Download