Nieuw onderzoek rotonde Groenezoom Dordrecht

Op dinsdag 11 maart heeft te gemeenteraad van Dordrecht weer een nieuwe fase doorleeft over de, door journalisten betitelde, hororrotonde.

Nadat de afgelopen week de emoties hoog waren opgelopen en dit tot veel media-aandacht heeft geleid had de CDA-fractie een amendement voorbereid om het door de Fietersbond gegeven advies nader aan een onderzoek te onderwerpen.

Dit amendement is uiteindelijk niet in stemming gebracht. Alle fracties delen nu het plan om een nieuwe afweging te maken, waarin de gelijkvloerse oplossing ook nog eens wordt afgewogen met andere verkeersveiligheidsknelpunten in Dordrecht.

De conclusie werd wel gedeeld dat er maximaal rendement moest worden behaald voor de fietsers in Dordrecht.

Omdat volgende week verkiezingen zijn en er een uitgebreid plan ligt om het fietsen in Dordrecht te stimuleren is de verwachting dat dit een onderdeel zal worden van de verkiezingscampagene de komende week, om vervolgens te worden meegenomen in de coalitieonderhandelingen die daarop volgen.

Grote vraag is daarom wat er in het nieuwe coalitieakkoord over verkeersveiligheid, fietsen en de rotonde Groenezoom zal staan.

Grote winnaars van het debat zijn tot nu toe alle fietsers in Dordrecht.