Onderzoek Fietsbeleid 2013

Door de gemeente is in 2013 onderzoek laten doen naar de ervaring van haar inwoners met het fietsen in Dordrecht. De gegevens uit dat onderzoek zijn gebruikt voor het nieuwe fietsbeleid ‘Dordt fietst verder’.

Samenvatting:

Aanknopingspunten fietsbeleid

  • 86% van de Dordtenaren fietst. De helft van de fietser die regelmatig fietsen én de helft van de niet-fietsers zegt dat ze te beïnvloeden zijn om meer te gaan fietsen. Vooral kortere wachttijden en betere verkeersveiligheid zijn maatregelen die er aan zullen bijdragen hen (meer) te laten fietsen. Voor velen gaat het om een combinatie van verbeteringen.
  • Ongeveer drie op de tien inwoners pakken voor alle activiteiten de auto. Deze groep is waarschijnlijk het lastigst te beïnvloeden. Mensen twijfelen het meest tussen de auto en de fiets bij het brengen en halen naar activiteiten van kinderen en bij het winkelen in andere wijken. Daar is de groep autogebruikers ook hoger dan 30%, (respectievelijk 55% en 58%). Deze groep is waarschijnlijk het meest te beïnvloeden. Want hoewel het aandeel autogebruikers naar het werk buiten Dordrecht ook hoger is dan 50%, betreffen dat langere afstanden.
  • Minimaal een derde van de inwoners fietst om het fietsen of naar plaatsen om te recreëren. Aantrekkelijkheid van fietsen in Dordt krijgt nu gemiddeld een 6,6. Voor 15% van de Dordtenaren zullen aantrekkelijker routes ertoe bijdragen dat ze meer gaan fietsen.
  • Lange wachttijden voor verkeerslichten, teveel hinder van langsrijdende voertuigen en gevaarlijke rotondes zijn de aspecten van het fietsklimaat waarover men met name ontevreden is. Genoemde verbeterpunten zijn: een betere afstemming van verkeerslichten, meer vrijliggende fietspaden en controle op de verkeersveiligheid.
  • Op het gebied van parkeervoorzieningen is ook nog verbetering mogelijk. Hoewel de fietsenstallingen in de binnenstad bij de meeste inwoners wel bekend zijn, weet een kwart niet dat deze gratis zijn.
  • Inwoners zijn het minst tevreden over het fietsen in de binnenstad. Inwoners uit de binnenstad/ Noordflank geven dan ook meestal de laagste rapportcijfers. De binnenstad wordt door de respondenten ook als specifieke plek genoemd die verbetering behoeft. Het meest werd wat dit betreft echter de rotonde bij de Transvaalstraat/ Toulonselaan genoemd. Gevolgd door de rotonde Groene Zoom bij het Wellantcollege. Blijkbaar voelen fietsers zich op deze rotondes (nog steeds) niet veilig.
  • Voor het versterken van de hoofdfietsroutes lijkt vooral inzet op een goede doorstroming met korte wachttijden en meer (en duidelijker) voorrang voor fietsers effect te zullen sorteren. Fietsers lijken minder ontevreden over ontbrekende schakels.

Fietsgebruik
Dordtenaren verplaatsen zich vooral om naar de winkels in de eigen wijk te gaan (79%), naar de binnenstad (55%), naar winkels in andere wijken (41%) en naar hun werk (40%) en sport (39%) in Dordrecht. Behalve naar winkels in andere wijken, is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel naar deze bestemmingen.

Hoe vaak?
Ruim zes op de tien Dordtenaren fietsen minimaal drie keer per week. Dat is iets meer dan in 2009. Ook is het aandeel dat zelden of nooit fietst iets afgenomen.

Reden niet fietsen
Nu fietst 14% zelden of nooit. Bij een derde komt dat door lichamelijke beperkingen. De overige 9% geeft aan dat zij liever een ander vervoermiddel gebruiken.

Stimulatie fietsgebruik
Zes op de tien Dordtenaren zeggen dat geen enkele actie of maatregel hen zal bewegen om (meer) te gaan fietsen. Voor de overige Dordtenaren zouden vooral kortere wachttijden en betere verkeersveiligheid reden zijn meer te fietsen. Voor velen zal het moeten gaan om een combinatie van verbeteringen willen zij vaker de fiets pakken.

Tevredenheid fietsen
De inwoners van Dordt geven voor het fietsen in Dordrecht gemiddeld een 6,7. Ze zijn het meest tevreden over het fietsen in de eigen wijk. Snelheid en comfort scoren het hoogst, verkeersveiligheid en onbezorgdheid het laagst.
Zo’n zes op de tien zijn tevreden over de parkeervoorzieningen op de diverse locaties. Van een op de tien is de fiets in 2012 gestolen. Dit geldt voor een kwart van de inwoners van de Binnenstad/Noordflank. De fietsenstallingen in de Kolfstraat en de Raamstraat zijn bij veel Dordtenaren wel bekend, maar een kwart weet niet dat deze gratis zijn.

Ontwikkelingen 2009-2013
De tevredenheid over de snelheid van het fietsen lijkt iets te zijn afgenomen. De tevredenheid over de verkeersveiligheid en de onbezorgdheid waarmee men fietst lijken juist iets te zijn toegenomen.

 

⋅ 424 KB

naar een doelgericht nieuw fietsbeleid in Dordrecht 2013

Download