Gevaarlijke afritten Cortgene verbeterd

9 juli 2016

De Fietsersbond was er snel bij. Het duurde echter nog even voordat onderkend werd dat deze afritten op de Cortgene gewoon niet kunnen. Voor fietsers, vooral voor kinderen en ouderen, is het bijna onmogelijk om de weg gemakkelijk over te steken.

Het Waterschap en de gemeente hebben nu in overleg kunnen besluiten, dat de dijk niet alleen belangrijk is vanwege de beschermingsfunctie, maar ook voor de verkeersveiligheid. Vanaf 1 augustus 2016 wordt de weg drie weken afgesloten om alles weer veiliger te maken.

maart 2016 schuin wordt aangepakt

Weer een succes van de afdeling

Fietsongeval versnelt aandacht voor schuine hellingen in Alblasserdam

De aanrijding met letsel (prio1) tussen een auto en een wielrenner op de kruising Cortgene/Kade in Alblasserdam op vrijdagmiddag 26 februari 2016 heeft de gemoederen flink bezig gehouden. De berichtgeving hierover vind je onder andere via deze link
Aan de plaats van de auto te zien heeft de bestuurder de wielrenner over het hoofd gezien of een inschattingsfout gemaakt.

In elk geval is het onwaarschijnlijk dat het ongeval is veroorzaakt door de steile helling vanaf de Kade naar het Cortgene waarover wij op 14 februari – ruim een week eerder berichtten naar aanleiding van aanhoudende meldingen hierover. Afgaande op de foto’s had de ambulancechauffeur er zelf ook moeite mee.

Ter hoogte van het kruispunt Klipper/Cortgene is net zo’n ‘stoep’ aangelegd.
De twee haaks op de rijweg aangelegde hellingen zijn zo steil dat fietsers pardoes de weg op kunnen schieten. Passerende fietsers zijn ook niet of nauwelijks zichtbaar voor automobilisten die de steile helling oprijden.

We hebben nu van de wethouder Verkeer Peter Verheij begrepen dat in januari van dit jaar overleg is geweest tussen de gemeente, de bewonersvereniging en het waterschap. De conclusie was dat deze potentieel ! gevaarlijke situatie tijdelijk is en snel kan worden verbeterd. De projectontwikkelaar en de aannemer hebben zich vooral laten leiden door de harde eis van het Waterschap Rivierenland dat niet mag worden gegraven in de primaire waterkering. Het definitieve ontwerp zal echter voorzien in op- en afritten zoals verderop langs het fietspad Dijklint al zijn aangelegd.

We zijn voorlopig gerustgesteld maar we zijn er nog beslist niet zeker van dat er zich tot die tijd geen ongevallen meer zullen voordoen. Onze ‘man in Alblasserdam’ blijft de ontwikkelingen namens de Fietsersbond Drechtsteden nauwlettend volgen.