Rode loper?

Reconstructie Wilgenplein in Alblasserdam
20 maart 2013 werd in kerkgebouw De Haven een informatiebijeenkomst gehouden om de stand van zaken te bespreken waarin de ideeën, onder andere van de Fietsersbond, zijn verwerkt.

Deze aanpak door Peter Toes (onafhankelijk voorzitter) en Cler Sels (projectleider gemeente Alblasserdam) beoogt ten eerste alle wensen te inventariseren van de belanghebbenden en deze te verwerken om te komen tot een beeldkwaliteitsplan. Het oude plan van de ondernemers is dus definitief van tafel. Helaas is het idee van een ondergrondse parkeergarage niet haalbaar. Er moet bij de inrichting van het plein aandacht zijn voor het efficiënter parkeren van auto’s en voor duurzaamheid.

De Fietsersbond wil daarom een ‘Rode loper’ vanaf vishandel ‘Hoek’ en de pizzeria naar de ingang van het Makado, meer clustering van het fietsparkeren en een (gratis) fietsenstalling. Het verkeersgedrag van automobilisten en fietsers laat tot nu toe te wensen over, aldus omwonenden. Een enkeling pleitte zelfs voor een strengere handhaving. De in de loop der jaren ontstane ‘verrommeling’ van het plein nodigt echter uit tot slordig parkeren en fietsen op de stoep.

De Fietsersbond staat op het standpunt dat kiezen voor duurzaamheid inhoud dat je vrij baan moet geven aan klanten die lopend of op de fiets boodschappen doen. Zij besteden immers bijna net zoveel als andere klanten.

In mei 2013 wordt een modellenstudie gepresenteerd, in augustus een schetsontwerp. Als in 2014 de definitieve plannen zijn uitgewerkt kan in het voorjaar begonnen worden met de uiteindelijke uitvoering.