Tussenstand procedures

Fietsers tussen Alblasserdam en Kinderdijk kunnen waarschijnlijk eind 2015 op bijna dit hele traject gebruik maken van een fietspad. De gemeente wil nu ook de laatste ontbrekende 160 meter fietspad aanleggen.

Dit is tegen de zin van de bewoners en het waterschap Rivierenland. Er ontbreekt aan de Oost-Kinderdijk nog 160 meter fietspad. Het gaat om het stuk dijk achter de woningen Oost-Kinderdijk 48-66. Het fietspad zou tussen de achtertuinen van de woningen en de rivier moeten komen. De bewoners zijn naar de Raad van State gestapt omdat het waterschap bij de dijkversterking van 25 jaar geleden heeft beloofd dat er geen fietspad wordt aangelegd op dit stukje dijk. Door die belofte was de privacy van de bewoners in hun achtertuin gewaarborgd.

Het waterschap wil zich houden aan de toezegging. Wethouder Peter Verheij heeft daar wel enig begrip voor. Het waterschap kan elders geen toezeggingen meer doen, als ze hier op een gegeven belofte terugkomt. De Raad van State heeft nu een tussenuitspraak gedaan in het beroep van de bewoners tegen het bestemmingsplan Dijklint. Daarin wordt geoordeeld dat de gemeente in redelijkheid het belang van de verkeersveiligheid zwaarder heeft laten wegen dan de individuele belangen van een aantal bewoners. De gemeente moet nu in het bestemmingsplan aangeven waar het fietspad moet komen. Dat moet worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Het college legt nu een voorstel voor een herziening van het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Ze vraagt hierin ook om toestemming voor een onteigeningsprocedure. Die moet het waterschap tot medewerking dwingen. Als de Raad van State daarna de herziening van het bestemmingsplan goedkeurt, ontstaat de juridische basis voor de aanleg van het laatste stukje fietspad.

Er is een plan gemaakt om het ontbrekende stuk fietspad buitendijks aan te leggen. Dit beperkt de inkijk in de tuinen van de bewoners. Tegelijk met de aanleg van het fietspad wordt de dijk een stukje opgehoogd.