Prins Clausbrug

Nu de Stadswerven wordt voltooid wordt ook de verbinding met het centrum gerealiseerd. De brug zal niet alleen een mooie nieuwe verbinding tussen de Stadswerven en het Noorderhoofd/ Otto Dickeplein worden maar ook een belangrijke schakel van de snelfietsroute tussen het historische centrum en de Merwelanden en Papendrecht en Sliedrecht.

Door de verwachte vergroting van het aantal fietsers is de Fietsersbond vooral bezorgd over de doorsteek op de Stadswerven zelf, ter hoogte van de speelplaats en de verhoogde hoeveelheid fietsers dat naar verwachting de smalle Voorstraat gaat benutten.

Bronnen

presentatie aanleg Prins Clausbrug Dordrecht Bron: youtu.be
presentatie Prins Clausbrug Bron: youtu.be
Hanneken van Dordt vanaf de Prins Clausbrug.. (ontwerp). Bron: youtu.be