Prins Clausbrug

Nu de eerste fase van het stadsdeel Stadswerven is voltooid, is tegelijkertijd ook de verbinding met het centrum gerealiseerd. De brug is niet alleen een mooie nieuwe verbinding tussen de Stadswerven en het Noorderhoofd/Otto Dickeplein, maar ook een belangrijke schakel van de snelfietsroute tussen het historische centrum en de Merwelanden en Papendrecht en Sliedrecht.

Door de verwachte toename van het aantal fietsers is de Fietsersbond bezorgd over de doorsteek op de Stadswerven ter hoogte van de speelplaats en de verhoogde verkeersdruk van fietsers die naar verwachting de smalle Voorstraat gaan benutten.

Bronnen

presentatie aanleg Prins Clausbrug Dordrecht Bron: youtu.be
Presentatie Prins Clausbrug Bron: youtu.be
Hanneken van Dordt vanaf de Prins Clausbrug (ontwerp) Bron: youtu.be