Lokale politiek gaat over fietsbeleid!

Fietsvriendelijke programma’s?

De gemeentelijke verkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen voor de fietsers. De Rijksoverheid geeft al jaren aan dat fietsbeleid vooral lokaal beleid is. Zij stelt over het algemeen alleen maar regels op, of ondersteunt die lokale ambities met subsidies, zoals voor snelfietsroutes. Dus als het hier nu niet wordt geregeld wordt het nergens anders geregeld.

In 2013 heeft de Fietsersbond daarom alle politieke partijen in de Drechtsteden benaderd. Er is een advies gegeven over de punten die in het programma konden worden opgenomen. Dit is ook nog op de website geplaatst. Nu, vlak voor de verkiezingen is het goed om de balans op te maken. Temeer omdat er in de verkiezingsstrijd veel wordt geroepen, terwijl de basis voor de verschillende coalitieonderhandelingen wordt gelegd met die verkiezingsprogramma’s; de partijen daar over vier jaar wel weer op worden beoordeeld.

46 programma's in zes gemeenten

Om de 46 verschillende programma’s, bij in totaal 6 gemeenten, te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van de voorstellen die door ons in 2013 zijn ingediend (zie ook de website). Voor elke onderdeel dat is overgenomen is een punt toegekend (hier in ruimhartig mee omgegaan). Vijf punten zijn toegekend aan programma’s waarin expliciet is aangegeven dat fietsen moet worden gestimuleerd. Geen rekening is gehouden met de uitspraken van de verschillende lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen of het stemgedrag de afgelopen vier jaar. En, er is ook niet gekeken naar de landelijke programma’s van de niet-lokale partijen. Er is wel één bonuspunt toegekend, wanneer er een niet genoemd aspect in een programma is opgenomen wat anders niet zou zijn gewogen, maar het fietsen bevordert.

Dwarsdoorsneden

Nu die programma’s bekend zijn kunnen ook mooie dwarsdoorsneden worden gemaakt. Zo hebben zes van de 46 partijen in verschillende Drechtsteden geen enkele aandacht aan de voordelen van het fietsen geschonken. Kortom 40 partijen wel, wat verheugend is.

Die programma’s hebben we, zoals geschreven, aan een nader onderzoek onderworpen.

Ambitieuze partijen

Goed fietsbeleid is afhankelijk van de ambities van alle partijen in een gemeente, het is immers het resultaat van onderhandelingen en de zetelverdeling. Daarom is ook gekeken naar het totaalbeeld binnen een gemeente.

De grootste ambitie is er bij de partijen in Dordrecht met gemiddeld 5,3 punten, daarna volgt Zwijndrecht met 4,3 punten, Papendrecht met 3,9 punten volgt daar goed op. De partijen in Hendrik-Ido-Ambacht (2,4) en Sliedrecht (2,2) liggen ook dichtbij elkaar. De rode lantaarn wordt gedragen door de politieke partijen in Alblasserdam, met slechts 1,2 punt.

Regionale partijen

Als beste uit de bus kwam GroenLinks, met gemiddeld 8,3 punten. De PvdA blijft in het wiel van de CU/ SGP met resp. 6 en 6,5 punt. In de derde groep zitten de SGP, D66 en het CDA met 3,5, 3,2 en 3 punten. De VVD en de ChristenUnie zitten achter in het peloton met 1,3 en 1,1 punt. De SP draagt hier de rode lantaarn, zij krijgt 0 punten.

Het gemiddelde van de PvdA en D66 kwam relatief laag uit, omdat de beide partijen in Alblasserdam slechts 1 punt wisten te verzamelen.

Lokale partijen

Veel politieke partijen trekken regionaal samen op. Er blijken echter grote verschillen te zitten in hun fietsparagraaf, voor zover aanwezig. Zes lokale partijen beschikken hier nl niet over.

Aan de kop van dat peloton ligt WEK Dordrecht met 8 punten. Met grote achterstand gevolgd door Papendrechts Algemeen Belang met 4 punten. Op de derde plaats gevolgd door Beter Voor Dordt, de VSP Dordrecht en Zwijndrechtse Plus Partij met ieder 2 punten. Pro Sliedrecht heeft slechts één punt.

Stemmen op de fiets

Meest ambitieuze programma

Aangezien er ook verschillen zitten tussen de regionale partijen per plaats is daar natuurlijk ook nog naar gekeken.

Aan de kop van dat peloton ligt de ChristenUnie / SGP in Zwijndrecht, met 11 punten gevolgd door haar evenknie in Dordrecht met 10 punten. GroenLinks in Dordrecht en Zwijndrecht, samen met de PvdA in Zwijndrecht krijgen ieder 9 punten.

Trivia

Opvallend is dat de combinatie van CU/SGP betere fietsbeleidsprogramma’s oplevert dan programma’s in plaatsen waar ze afzonderlijk van elkaar opereren.

Andere, niet genoemde partijen worden niet beschreven omdat er ook niets over valt te melden.

Kortom het loont om, wanneer je dit belangrijk vindt, de programma’s een keer goed te lezen. Het zegt veel. En we hebben er weer vier jaar plezier of last van.