Officiële opening Witte Brug

Op 27 januari 2014 werd de nieuwe Witte Brug in het verlengde van de Veerweg officieel in gebruik genomen door burgemeester De Bruin (Papendrecht), Ineke van der Hee (Rijkswaterstaat) en Goos den Hartog (Heemraad Waterschap Rivierenland) door het doorknippen van een lint.

Vooraf werden er de nodige speeches gehouden waarbij vooral de burgemeester een dankwoord uitsprak aan ambtenaren van de gemeente, Rijkswaterstaat en het waterschap, maar daarnaast ook speciaal aandacht had voor de inzet van de Fietsersbond om een goede en veilige verbinding met het achterland te krijgen.

De oude brug had nl. aan twee kanten een zeer smal fietspad, waarbij aan de oostzijde een levensgevaarlijke oversteek naar het fietspad de polder in moest worden genomen. Door de boog konden fietsers automobilisten – die voorrang hadden – pas laat zien. Uiteraard gold dat ook voor de automobilist die de fietser pas op het laatste moment (als hij voorbij de boog was) kon zien.

Op aandringen van de Fietsersbond is er aan de westzijde een tweerichtingenfietspad –middels betonnen blokken – gescheiden van het autoverkeer. De oversteek van de Veerweg aan de noordzijde van de brug geeft de fietsers voorrang op het kruisende verkeer.

De huidige Witte Brug is de derde sinds 1781, toen er een houten brug kwam die in de jaren (19) 30 werd vervangen door de onlangs afgebroken brug.