F15 – Onderzoek

De Fietsersbond en adviesbureau SOAB maten de kwaliteit van de toekomstige Beneden Merwederoute, de snelfietsroute tussen Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, het waterschap Rivierenland, de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland.

Het onderzoek was een eerste meting van de huidige situatie: de nulmeting: resultaat

Tellussen
Om te beginnen werd tussen 27 augustus en 7 september het aantal fietsers gemeten.

Hightech meetfiets
Op 3 september fietste Piet van der Linden, een onderzoeker van de Fietsersbond, de route met een hightech meetfiets. Wegvakken en kruispunten werden gefilmd. Verschillende meetapparaten registreerden de wegdekkwaliteit, de gemiddelde snelheid, het oponthoud en geluidshinder. Dit alles bracht het comfort, de directheid en de diverse veiligheidsaspecten van de route in kaart.

Alle onderzoeksresultaten (o.a. van een enquête) worden onder meer gebruikt voor een gerichte fietscampagne die zoveel mogelijk mensen ertoe moet bewegen met de fiets naar het werk te gaan (of ergens anders naar toe). De aanpassingen aan de route moeten er toe leiden dat fietsers in ieder jaargetijde prettig, direct, veilig en snel over deze Beneden Merwederoute kunnen fietsen.