Rotonde prijsvraag

Het college heeft scholieren, inwoners en marktpartijen opgeroepen oplossingen te bedenken om de verkeersveiligheid op de rotonde Groenezoom te verbeteren. De gemeenteraad heeft in november 2012 besloten samen met de markt te bestuderen of een ongelijkvloerse verkeersoplossing (financieel) haalbaar is. Het college startte begin 2013 een selectie/ aanbestedingsprocedure om geschikte marktpartijen te selecteren die aantoonbaar in staat zijn de beste ongelijkvloerse verkeersoplossing te realiseren voor een aanvaardbaar budget. Van de drie beste ideeën zal dankbaar gebruik worden gemaakt, door deze als inspiratiebron mee te nemen in de procedure om marktpartijen te selecteren.

De rotonde wordt als een gevaarlijke verkeerslocatie ervaren. De kern van het probleem is een conflict tussen het auto en fietsverkeer dat elkaar op de rotonde kruist.
Het college wil de verkeersveiligheid van de rotonde en heeft marktpartijen en inwoners opgeroepen mee te denken over oplossingsmogelijkheden. Inmiddels zijn diverse reacties en ideeën binnengekomen.

Creatief
De weg- en waterbouw is volgens wethouder Jasper Mos (Verkeer) een innovatieve en creatieve sector. Aan de markt wordt gevraagd met ideeën te komen. Kwaliteit, (sociale)veiligheid zijn daarbij het uitgangspunt. Wethouder Mos: “‘Vanzelfsprekend horen wij ook graag de ideeën van schoolgaande jeugd die vaak gebruikt maakt van de rotonde. Het college wil vooral scholieren graag uitdagen mee te denken en te reageren door ideeën aan te leveren”.’ Binnenkort worden de ingekomen reacties beoordeeld. De beste drie ideeën worden door wethouder Mos beloond met een geschenkbon.