Dijklint

Er ligt nu een fietspad tussen Alblasserdam en Kinderdijk,
veilig voor toeristen boven op de dijk.

Fietspad Diklint vlak voor de opening in 2011. Bron: www.youtube.com

Er zijn nog een paar zaken waarvan de Fietsersbond vindt dat ze moeten worden aangepakt.

  • Halverwege de route, waar het fietspad nog niet over de dijk is gelegd. De Raad van State bepaalde dat de gemeente het pad mag aanleggen. Er is nu een afspraak met de grondeigenaren gemaakt. Wij  hopen dat het voor eind 2017 wordt gerealiseerd. Zie ook het artikel in het AD.
  • Bij de hal van Mercon worden de fietsers door een nauwe corridor gestuurd. Dat is een gevaarlijk punt. Onlangs heeft Alblasserdam een voorbereidingsbesluit genomen over herontwikkeling. De Fietsersbond wil dat er daardoor ruimte ontstaat voor een goed fietspad. [een doorgang door de hal, of de hal slopen]
  • In Kinderdijk hebben de fietsers op dit pad bij een aantal uitritten geen voorrang. Dat is tegen de regels. De Fietsersbond Gorcum overlegt met de gemeente Molenwaard over correctie. Daarbij bleek dat er, om de gronden voor het fietspad te kunnen verwerven, afspraken over voorrang zijn gemaakt. Verkeersveiligheid schijnt dus onderhandelbaar te zijn.
170822_1441_58

Bronnen

Voor alle laatste ontwikkelingen is het goed om de berichtgeving op Alblasserdams Nieuws te volgen.