Kosten baten fietsbeleid (2000)

Mu Consult heeft Dordrecht benut als bron voor haar onderzoek naar de kosten en baten van fietsbeleid. De uitwerking van dit concept geeft goed inzicht in de verwachte maatschappelijke opbrengsten van investeringen in fietsbeleid.

⋅ 1 MB

Kosten- baten fietsbeleid voorbeeld Dordrecht

Mu consult

Download