Waterschappen 2015 – 2019

Politieke partijen hebben programma’s voor de waterschapsverkiezingen. Een kritisch onderzoek.

In de Drechtsteden hebben we voor de verkeersveiligheid, naast de verschillende gemeenten en de provincie ook te maken met twee waterschappen. Op de eilanden Dordrecht en IJsselmonde is dat het waterschap Hollandse Delta en in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden is dat het waterschap Rivierenlanden.

Rol

Naast alles wat met waterveiligheid en kwaliteit te maken heeft, gaan zij in deze regio ook over het beheer van veel wegen. Voor de gehele Hollandse Delta is dat ongeveer 1.600 km en voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is dat 600 km (in Dordrecht beheert het waterschap geen wegen). Veelal gaat het om 60-km wegen buiten de bebouwde kom, waar vaak veel te hard wordt gereden. En dan de fietspaden, waarvan er jaarlijks nog bijkomen. In de agrarische gebieden zijn er regelmatig discussies over de onveiligheid van scholieren door grote landbouwvoertuigen.

Als Fietsersbond hebben we daarom de partijprogramma’s getoetst op verkeersveiligheid en fietsen. En dat valt niet mee. Er zijn 22 programma’s beoordeeld.

Beoordeling

De volgende partijen hebben NIETS over verkeer / verkeersveiligheid en / of fietsen in hun programma staan:
In de Hollandse Delta

 • 50PLUS
 • Hollandse Delta Natuurlijk
 • TROTS
 • VVD
 • PvdA
 • Water Natuurlijk

In Rivierenland:

 • CDA
 • Huiseigenaren
 • Partij voor de Dieren
 • PSP-92
 • PvdA
 • Water Natuurlijk

Partijen met aandacht  voor de recreatieve waarde van het fietsen zijn

 • 50PLUS alleen in Rivierenland,
 • Algemene Waterschapspartij en de CU in beide waterschappen.
 • CDA, de SGP en de Waterschapspartij Hollandse Delta in de Hollandse Delta.

De verkeersveiligheid is alleen maar een issue bij het CDA in de Hollandse Delta, terwijl het voor de SGP overal van belang is.

Twee partijen willen de wegenbeheerstaak in Rivierenlanden afstoten, dat zijn de VVD en Lokale partijen Rivierenland. Verder vinden zij  inhoudelijk nergens iets van.

Al met al een pover resultaat. Temeer daar veel programma’s ook uitgebreid beschrijven wat de functie is van dat waterschap. Juist in een omgeving waar veel wordt gefietst en waar het vooral over veiligheid gaat hadden we meer verwacht. Kortom bezint eer ge begint of stemt.