Gemeenteraad wil ongelijkvloerse kruising Groenezoom

Er moet toch ongelijkvloerse kruisingen komen op de rotonde Groenezoom/Hastingsweg. Tijdens de algemene beschouwingen heeft de gemeenteraad dat besloten . Een ongelijkvloerse kruising kost minimaal 4,5 miljoen euro, waarmee dan alleen dit knelpunt wordt opgelost. De raad vindt dit nodig, omdat op deze rotonde de meeste ongevallen zijn gebeurd: 9 de laatste vijf jaar, waarvan vijf met letsel.

De Fietsersbond vindt, dat de gemeente zijn geld beter anders kan inzetten, meer kan bereiken op het gebied van verkeersveiligheid. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de rotonde kan worden verbeterd, al met al kan het nl. een stuk goedkoper. Met betere aanrijroutes en signalering kan er al heel veel worden verbeterd. Ook kan er voor gezorgd worden dat fietsers een andere route nemen. Fietsers richting de scholen aan de Groenezoom kunnen bijv. over de het Amazonepad, tussen de Amazone en de Randweg worden geleid. Dan moeten wel de hinderlijke hekken die er nu staan worden weggehaald. Daarmee is dan geld beschikbaar om andere knelpunten op te lossen, want op andere kruispunten bestaan wel degelijk ook gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld de oversteek Patersweg/Karel Doormanweg over de Laan der VN, dit is ontstaan als gevolg van het niet voltooien van het fietspad langs de Karel Doormanweg tot aan het Admiraalsplein. Ook met meer vrijliggende fietspaden (bijv Reeweg Oost/ Krispijnseweg) en betere rode markeringen kan er nog het nodige aan de Dordtse verkeersveiligheid worden gedaan.

Onduidelijk is verder wat er met de oversteek bij het Wellantcollege en de basisscholen wordt gedaan, zeker wanneer de auto’s immers bijna niet meer hoeven af te remmen bij de rotonde.