Interessante websites

Alle verkeersorganisaties in de Drechtsteden.

Logo + Link (opent in nieuwe tab)Omschrijving activiteiten, doel

PDD-logo
De Fietsersbond neemt deel aan de werkgroep Ruimte en verkeer.
rpv-logoRPV = Regionaal Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden. Molenlanden en Gorinchem (DMG) + RWV = Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid waarin bijna alles wordt gecoördineerd tussen gemeenten, politie, OM, VVN en de Fietsersbond

rovzh-logo
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. = de overkoepelende organisatie op provinciaal niveau.


SCHOOL Op SEEF is een leerprogramma van het ROV en de Drechtsteden voor basisscholen – met certificatie!

vvn-logo
Veilig Verkeer Nederland, met hun meldpunt.

anwb-logo
De toeristenbond ANWB stimuleert vooral het toerisme op de fiets.

wshd-half
Hollandse Delta verzorgt veel fietspaden in de regio en heeft daarnaast fietsroutes uitgezet.

wsrl-half
Waterschap Rivierenland onderhoudt veel fietspaden in Molenwaard en Gorinchem.

sb-logo
Samen Bereikbaar tracht verkeersstromen efficiënter te laten verlopen, o.a. door samen forenzen

biesbos-logo
Nationaal Park de Biesbosch
Waar steeds meer fietspaden en -voorzieningen worden gerealiseerd

net-ds
De algemene site met nieuws uit de Drechtsteden vind je hier.
De N3
Mis je een link, geef het dan door aan de webmaster.