Interessante websites

PDD Platform Duurzaam Dordrecht, van de werkgroep Ruimte en verkeer is de Fietsersbond lid.
RPV-RWV RPV = Regionaal Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden. Molenlanden en Gorinchem (DMG) + RWV = Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid waarin bijna alles wordt gecoördineerd tussen gemeenten, politie, OM, VVN en de Fietsersbond
ROV Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. = de overkoepelende organisatie op provinciaal niveau.
seef SCHOOL Op SEEF is een leerprogramma van het ROV en de Drechtsteden voor basisscholen – met certificatie!
VVN Veilig Verkeer Nederland, met hun meldpunt.
anwb De toeristenbond ANWB stimuleert vooral het toerisme op de fiets.
holl.delta Hollandse Delta verzorgt veel fietspaden in de regio en heeft daarnaast fietsroutes uitgezet.
rivierenland Waterschap Rivierenland onderhoudt veel fietspaden in Molenwaard en Gorinchem.
SB Samen_bereikbaar tracht verkeersstromen efficiënter te laten verlopen, o.a. door samen forenzen
NP-bisbos Nationaal Park de Biesbosch
Waar steeds meer fietspaden en -voorzieningen worden gerealiseerd
verkeersonderneming Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar houden van Rotterdam.
VAC De VAC’s adviseren gemeenten over bouwkundige projecten, o.a. over de stallingsruimten. Er is er een in Zwijndrecht.
dr.net De algemene site met nieuws uit de Drechtsteden vind je hier.
Mis je een link, geef het dan door aan de webmaster.