F16 stapje voor stapje

P1030886

Op 25 april is er weer een deel van het snelfietspad tussen Dordrecht en Rotterdam aangelegd. Hiervoor waren alle bestuurders met de portefeuille Verkeer uit de regio’s Drechtsteden en Rijnmond aanwezig bij het fileontbijt.

Tijdens de verschillende toespraken werd aangegeven dat dit fietspad goed is voor de verbetering van de bereikbaarheid binnen de Rijnmond en de Drechtsteden. Een aantal bestuurders gaf aan dat ze het pad zullen gaan ontdekken zodra het weer dat toelaat. Kortom wanneer er kan worden gerecreerd. Tegelijkertijd werd door S. Veerman (portefeuillehouder Verkeer Drechtsteden) ook nog het snelfietspad, de F 15 (de Beneden-Merwederoute) genoemd. Het zou volgens hem goed zijn wanneer die twee met elkaar worden verbonden. Daarbij werd de route langs het spoor tussen Sliedrecht en Zwijndrecht genoemd als optie. Immers volgens hem liggen veel van de stukken van dat netwerk liggen er al.

Door E Vissers (Zwijndrecht) werd nog benadrukt dat de aanleg van de snelfietspad de toegang voor fietsers vanuit Dordrecht naar Zwijndrecht zal verbeteren. En, dat gehoopt wordt dat de betere bereikbaarheid van het station voor fietsers er toe zal leiden dat ze ook vaker de trein zullen nemen.

Door heemraad Van Nieuwenhuizen van waterschap Hollandse Delta werd zelfs aangegeven dat er steeds meer medewerkers naar het Waterschapshuis op de e-fiets komen (red Waterschapshuis ligt halverwege de F16). Als een van de werkgevers heeft hij er dus zelf ook alle belang bij.

Ook J. Mos (wethouder Verkeer Dordrecht) gaf aan dat de aanleg van deze snelfietsroute weer een stap vooruit was, maar dat er nog veel diende te gebeuren om weer echt over goed fietsbeleid te kunnen spreken in Dordrecht en omgeving.

Opvallend was het dat er geen bestuurder was die de invloed op het mileu als punt noemde.

Als symbolische handeling werd er nog een element van Easypath door de bestuurders aan de kop van het fietspad neergelegd. Easypath werd vergeleken met klik-laminaat. Immers de verschillende platen worden met elkaar verbonden met een lat die in een voeg van beide platen wordt gedaan.

Uiteindelijk werden de bestuurders bijna van hun sokken gereden doordat een bellende fietser door de  groep heen wilde fietsen. Dit terwijl het pad nog niet open was en er wel al een kuil / fundering was voor het easyelement.

Zie ook de over de aanleg.

Op verschillende websites vind je hiervan ook een verslag,

 Dordrecht

– Dordrecht Net

Dordt Duurzaam

 Dordt Centraal  

– Rotterdam nieuws

Verkeersnet

Waterschap Hollandse Delta

Het Zuiden Barendrecht (weekkrant)