Fietsdiefstalcampagne Dordrecht

In Dordrecht worden nog steeds te veel fietsen gestolen. Fietsers kunnen daar zelf ook iets aan doen.

Om fietsers voor te lichten over de wijze waarop ze dat nog beter kunnen doen is door de gemeente Dordrecht, de Politie Zuid-Holland Zuid en de Fietsersbond Drechtsteden een plan opgesteld.

Dit plan behandelt alle facetten die met het verdwijnen en terugvinden van fietsen te maken hebben. Immers juist wanneer het integraal wordt benaderd levert dat voor de fietsers meer zekerheid op dat ze hun eigen fiets houden of weer kunnen terugvinden.

Door het VVD-raadslid Maarten Burgraaf zijn de cijfers boven tafel gehaald over de diefstallocaties in Dordrecht. Dit blijkt, heel cynisch, vaak in de buurt van de (gratis) bewaakte stallingen in het centrum te zijn. Een uitgebreid artikel hierover staat in de bijlage. Een link naar de gegevens (open data) met gegevens over fietsdiefstal.

Het onderzoek over de kwaliteit van de stallingsvoorzieningen in Dordrecht van de Fietsersbond (2012) wordt hiervoor ook benut. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente sinds kort fietsklemmen plaatst die aan de richtlijnen voldoen. Hierdoor wordt het wegknippen van fietsen moeilijker gemaakt (mits natuurlijk goed gebruikt door de fietsers).