Minimaal 400 ongelukken met fietsers in de Drechtsteden

De verkeersveiligheid neemt de laatste jaren gelukkig steeds toe. Vooral voor automobilisten wordt het steeds veiliger. Een grote uitzondering daarop vormen fietsers. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, M Schultz met de Vereniging van Nederlandse gemeenten afgesproken dat elke gemeente vóór 1 januari 2014 een plan van aanpak Veilig fietsen moet hebben:

Bekend is bijvoorbeeld dat er tussen 2008 en 2012 bijna 400 ongelukken met fietsers zijn geregistreerd in de Drechtsteden. Er is vanwege de slechte registratie wel veel kritiek is op de kwaliteit van die cijfers. Dit is nog maar het topje van de ijsberg is. Op donderdag 28 november is dit uitgebreid besproken op een informatiedag van het ROV Zuid-Holland. Die was voor ambtenaren, politici, wethouders, politie en belangenorganisaties in Weizigt georganiseerd.

Al deze 400 ongelukken zijn terug te vinden op de webtool van het Fietsberaad. Snel kan daar worden gezien waar er in de Drechtsteden ongelukken zijn gebeurd Link.

Binnen de Drechtsteden wordt nu door DTV consultants gewerkt aan een gemeenschappelijk kader. Daarnaast zullen er, per gemeente, voorstellen worden gedaan over de maatregelen die kunnen worden genomen.

fiets
⋅ 134 KB

Fietsen kan veiliger

Stem van Dordt 20131211

Download