17 oktober 2014

Groenezoom en Wielwijk opgeknapt

De Fietsersbond heeft er jaren voor gestreden. De rotonde Groenezoom wordt veiliger en er worden ook nog andere knelpunten aangepakt. Tenminste wanneer de gemeenteraad de begroting voor 2015 goedkeurt.

Groenezoom

De Fietsersbond heeft in 2013 aangegeven dat de kosten van de door de vorige gemeenteraad gewenste aanpassing van de Groenezoom door de bouw van een fly-over of tunnels niet in verhouding  staan tot de opbrengsten. Sterker nog de Fietsersbond heeft een alternatief plan ingediend en ook aangegeven dat met het overblijvende geld er nog veel meer kan worden verbeterd.

Uiteindelijk heeft de Fietsersbond hiervoor in april ingesproken bij de adviescommissie van de gemeenteraad (de vorige keer was waarschijnlijk in de vorige eeuw!).

Dit blijkt veel indruk te hebben gemaakt. Het voorstel van de Fietsersbond is nog voorgelegd aan een adviesbureau. Zij hebben ook de variant van de Fietsersbond beoordeeld als iets dat met kop en schouders uitstak boven de voorstellen waar de gemeenteraad eerst mee verdere wilde.

Wielwijk

Een andere wens van de Fietsersbond wordt hiermee ook vervuld. In het kader van ‘Wielwijk Fietst’ is al in 2007 een analyse gemaakt van Wielwijk. Door de bewoners en de Fietsersbond is toen aangegeven dat er een stuk van het fietspad tussen het Admiraalsplein en de Laan der VN ook zou moeten worden aangepakt. Later hebben de scholen hier ook nog aandacht voor gevraagd.

Hugo de Grootplein

Verder wordt het Hugo de Grootplein aangepakt. Een knooppunt, dat vooral dit jaar negatief in de publiciteit is gekomen vanwege het verongelukken van een fietser.

Al met al is de Fietsersbond blij met dit begin van de verbetering van de fietsinfrastructuur in Dordrecht.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.