Nieuw verkeersplan Zwijndrecht

Verkeer en vervoer is van belang voor een bereikbaar en leefbaar Zwijndrecht. In 2016 is het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) 2016-2030 samengesteld. Onderdeel van dit plan is het uitvoeringsprogramma 2016-2020. Dit programma is onlangs geëvalueerd en dit gaf aanleiding het GVVP in zijn geheel te actualiseren.

De Fietsersbond spreekt haar waardering uit voor de keuze een omslag te maken in het mobiliteitsbeleid ten gunste van de fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid. Dit leidt tot  een aantal ‘nieuwe uitdagingen’ in het aangepaste plan, zoals meer inzet op fietsstructuren en voorzieningen, meer aandacht voor goede loopvoorzieningen, verminderen van de nadruk op gemotoriseerd verkeer en blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid.

Er worden in de module fietsverkeer van het plan locaties benoemd, waar de komende jaren de fiets-infra wordt verbeterd en er zijn kwaliteitseisen voor de fiets-infra geformuleerd, zoals voldoende breedte en goed wegdek.

Meer informatie over dit plan is te vinden op de website van Zwijndrecht.

Advies Fietsersbond

De Fietsersbond vindt dat er meer aandacht nodig is voor de inrichting van fiets-infra bij nieuwe woonlocaties. Daar wil de gemeente ook  een verminderde ruimteclaim voor de auto.
Daarnaast is er aandacht nodig voor de verbetering van de bestaande doorfietsroute F16 naar Rotterdam en voor de realisering van een doorfietsroute langs de Noord richting Ridderkerk/ Rotterdam.
In het plan is ook te weinig aandacht voor het vervoer over water via de Waterbus, in combinatie met de fiets of lopen.

Abonneer je ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

pdf ⋅ 186 KB

Advies 6 apil 2021

Download

Categorieën