Dordrecht

Advies Dagrecreatieterrein Bovenpolder

Door de gemeente wordt een plan voorbereid voor de herinrichting van de Bovenpolder als dagrecreatieterrein. Daar zijn 3 plannen voor gepresenteerd op 15 mei. Hiervoor heeft de Fietsersbond het onderstaande advies opgesteld:

Eerst een algemeen advies, afgesloten wordt met concrete handvatten.

Landgoedmodel

Alleen het landgoedmodel heeft een bredere recreatieve betekenis door een grotere variëteit aan gebruiksmogelijkheden en een rijkere ruimtelijke variatie en beleving. Ze is ook meer gericht op verschillende leeftijden. De doorwaadbaarheid voor de gebruikers is uitgebreider. Ook sluit dit model beter aan bij de kwaliteit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, waardoor de natuurlijke uitstraling en verrijkte beleving van een groter gebied ondersteund wordt.

De twee andere modellen zijn ronduit minimalistisch en steriel. Zij lijken de recreatieve en ecologische betekenis nauwelijks en met tegenzin in te vullen. In deze modellen lijkt ingezet op het zo min mogelijk veranderen van de huidige uitstraling van landbouwgrond en daarbij recreatie mondjesmaat te tolereren.

Landgoed

Toenemende vraag naar recreatiemogelijkheden dichtbij

Het minimaliseren van de recreatieve betekenis van deze plek in het buitengebied is in strijd met de gewenste ontwikkeling waarbij dichter aan de rand van de stad, op loop- en fietsafstand, gerecreëerd kan worden. Daarnaast wil Dordrecht met 10.000 woningen groeien, waardoor de behoefte aan recreatieve mogelijkheden flink toeneemt.

Het sterk excentrisch en op flinke afstand van de groeilocaties gelegen gebied de Merwelanden is te klein geworden en door ernstige vervuiling minder bruikbaar.

Landbouwgrond is geen natuur

De landbouwgrond op deze plek is niet uniek, is moet niet ten koste van alles blijven bewaard. In de directe omgeving is immers veel blijvende landbouwgrond aanwezig, grenzend aan fietsroutes, zodat de beleving van het open, weidse landschap in overvloed aanwezig blijft.
Dus om de huidige locatie met landbouw te bestempelen als natuur door tegenstanders van recreatie op deze plek lijkt niet geloofwaardig. Juist een model met veel ecologische onderdelen versterkt de kwaliteit van de natuur in het buitengebied.

Meer recreatie, meer ecologie

De met de Nieuwe Dordtse Biesbosch ingezette ecologische ontwikkeling voorziet in een gevarieerder buitengebied, verrijkt met meer natuur- en recreatieve waarden en verbetering van de waterkwaliteit. Het verbindt de Dordtse met Sliedrechtse Biesbosch. Om voor dieren een betekenisvolle zone te vormen moet sprake zijn van open, half open en meer gesloten plekken. Open weidegebied en landbouwgrond vormen voor een aantal dieren barrières.

Concrete handvatten

Voor de verdere uitwerking die ook is gebaseerd op het gemeentelijk verkeersbeleid (STOMP) zijn de volgende adviezen.

  • Ontwikkel een wandelroute, rondje, die binnen de Noordpolder kan worden gelopen.
  • Zorg voor een fietsroute die ook langs de horeca gaat.
    • Zorg voor een fietsenstalling bij de horeca die goed zichtbaar is vanuit de horeca
  • Maak van de Landbouwweg in dit deel van de Biesbosch, een ‘slow lane
  • Zorg voor een goede ontsluiting van de horecagelegenheid voor noodhulpdiensten en leveranciers (vlak bij de locatie).
  • Ontwikkel het autoparkeerterrein niet alleen als overstappunt voor dit recreatieterrein, maar voor de gehele Biesbosch, dus ook de Brabantse Biesbosch. Het parkeerterrein heeft dus een dubbelfunctie als HUB. Auto’s kunnen daar worden achtergelaten, en daarna kan te voet of per fiets deze locatie en de veel wijdere omgeving worden bezocht. Zie ook het rapport De Biesbosch Fietst.
  • Pas de oversteekbaarheid/bereikbaarheid op de kruising met de Provincialeweg – Zuidendijk aan voor een veilige oversteek. Snelheidsbeperkende maatregelen t.a.v. het autoverkeer zijn noodzakelijk. Zie ook onze inspraakreactie voor de gemeenteraad.

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en de RPV