reactie fietsprogramma

Opschakelen in Dordrecht

20230828_134241

De betrokkenheid van de raads- en commissieleden bij het fietsbeleid is groot. Dat bleek maar weer tijdens de commissievergadering in het Stadskantoor van Dordrecht. Tijdens een kort bedoelde introductie door Saskia Platenkamp vanuit de gemeente werden er al veel vragen gesteld. Door de VSP (Verenigde Senioren Partij) is dit fietsbeleidsprogramma gebruikt om aandacht te vragen voor een voetgangersbeleid. Dat ontbreekt volgens hen. Maar, volgens de portefeuillehouder Van der Linden is dat al wel verankerd in allerlei interne handboeken en wordt het al ‘meegenomen’.

Vervolgens mocht de afdeling op uitnodiging van de raad ook een beeld schetsen van het fietsbeleid en de mogelijke kritiek van de Fietsersbond. Hier waren we heel blij om. Immers meestal mag er worden ingesproken en krijg je 5 minuten de tijd om een en ander te vertellen.

Willem van Driel heeft het woord gevoerd en geschetst in welk kader, netwerk de afdeling allemaal opereert in de Drechtsteden. Welke onderzoeken we allemaal zelf doen om echt gefundeerd advies te kunnen geven over het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Willem heeft geschetst hoe lang de Fietsersbond al actief is en wat er sindsdien (1975) allemaal is verbeterd.

Dat de gemeente de Fietsgemeente van Nederland wilde worden is nog gememoreerd. Immers nu komen ze nog niet eens in de Top 100 voor. Omdat het eigen (openbare) tweejaarlijkse onderzoek, wat de basis daarvan vormt, niet was benut (gemiste kans) is nog wat uitgebreider stil gestaan bij de verzamelde positieve en negatieve kanten van het beleid in Dordrecht.

Bij het inzoomen is aangegeven dat de samenhang ontbrak met het Stadspark XL en het recreatieve net om Dordrecht.

Een aantal raadsleden bleek ook kritisch te zijn op de uitvoering van het beleid. Zij willen eerder geïnformeerd worden over de details en mogelijk zelfs bijsturen. Hierover ontstond nog een stevige discussie. Deze wordt nog herhaald in de raad zodra het Fietsprogramma daar wordt besproken.

Uiteindelijk werd gevraagd wat de Fietsersbond ‘echt’ vond van het programma. Door William Nederpelt is toen aangegeven dat de Fietsersbond blij is met het plan, maar dat we vooral willen zien dat het sneller wordt uitgevoerd en dat er meer middelen beschikbaar komen om Dordrecht fiets(veiliger) te maken.  Dus dat er wordt opgeschakeld. Dit is immers altijd wat de Fietsersbond wil. En dat is nu niet anders.

bronnen

 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Abonneer je dan op onze Terugtrapper.

 

 

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en de RPV