Sliedrecht

opening nieuwe MerwedeLingelijnVoor fietsers spelen de volgende zaken:

  • Oversteekbaarheid hoofdwegen.
  • Kwaliteit fietspaden (veel te smalle tegelpaden/ stroken).
  • Incompleet fietsnetwerk.
  • De vormgeving van rotondes die afwijken van de CROW-richtlijnen, waardoor fietsers geen voorrang hebben.

Op 20 januari 2015 is de starnotitie over het nieuwe Verkeersbeleidsplan in de gemeenteraad besproken. De Fietsersbond zal op verzoek van een aantal fracties ook de komende tijd in gesprek gaan met de gemeente om Sliedrecht nog aantrekkelijker voor het fietsen, de fietsers te maken. Zie voor meer informatie de agenda van 20 januari en dan met name punt 10 link. Over het levendige debat hierover is Het Kompas van Sliedrecht een artikel verschenen.

In Sliedrecht is in 2012 een Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012 – 2015 vastgesteld. In dit plan zijn allerlei maatregelen opgenomen om het milieu te verbeteren.

Het fietsbeleid is nu nog onderdeel van het Verkeersbeleidsplan  2010 – 2030. Dit plan over de fiets is hieronder te lezen, net zo als het daarbij behorende uitvoeringsplan uit 2011.

fietsbeleidsplan_sliedrecht_2009

uitv_programma_verkeer