Craijensteijn

De weg Craijensteijn houdt de gemoederen al langer bezig:

  • “er wordt te hard gereden”
  • te veel lawaai
  • slechte oversteken
  • veel te smalle en gevaarlijke fietspaden
  • etc

Enige tijd geleden was het plan om de fietsroutes apart en versneld aan te pakken; nu is de lijn weer dat het geheel bezien wordt in het langjarig perspectief van de mobiliteitsnota.

We wachten het maar even af, en blijven met de Gemeente overleggen.

Er is op 11 april 2017 een motie aangenomen over het fietspad Craijensteijn met een opdracht voor B&W om voor 1 november met plannen te komen.

Dat laatste is geschied: een overzicht van (bijna) alle mogelijkheden is gepresenteerd.

craijensteijn2017-11