Dordrecht

Stadspark XXL

foto-dordtwijkzone-1500×406

Op zaterdagmiddag 22 april 2023 was er een, door de gemeente Dordrecht georganiseerde, inloop- en informatiemiddag over het Stadspark XXL.
Ook een vertegenwoordiging van de Fietsersbond Drechtsteden was hierbij aanwezig. Dat is belangrijk omdat ze een bijdrage kan leveren aan het (recreatieve) fietsnet. Onze aandacht gaat daarom uit naar routes in het park en de dwarsverbindingen die aansluiten op de aangrenzende stadsdelen.

Onze vraag daarbij was: wordt deze operatie benut om missende schakels in het fietsnet in te vullen?

Highlights

Hoofdslagader

In noord-zuidrichting loopt een hoofdslagader voor fietsers en voetgangers vanaf de Zeedijk tot aan het Wantij, bijna 5 km lang. Deze route wordt, waar mogelijk, 6m breed. Voor de Fietsersbond is het van belang om er op te letten of dit maximaal wordt waar gemaakt. Deze route is te zien als de ruggengraat, waar de diverse ribben mee zijn verbonden.

Ontbrekende schakels aangevuld

Noord: centraal fiets-/voetpad langs sportcomplex Oranje Wit en een nieuw pad door Jeugddorp, aansluitend op Wantijdijk. Afstemming met huidige gebruikers lijkt nog nodig,  aan de geluiden tijdens de voorlichtingsmiddag te horen.
Via een bestaande oversteek over de Groene Zoom volgt een doorsteek over het sportcomplex Reeweg Oost langs de atletiekbaan.

Verderop een andere belangrijke aanvullende route achter en parallel aan de Stevensweg, waar een nu nog een doodlopend pad ligt. Dat wordt doorgetrokken langs de begraafplaats met een aansluiting op de Zuidendijk.

En tenslotte zijn in het meest zuidelijk deel twee nieuwe routes gepland naar en door het sportpark Schenkeldijk. Twee grote verbeteringen die al jaren door ons worden bepleit. Die maken het voor veel fietsers en wandelaar mogelijk de gevaarlijke Schenkeldijk Beneden te mijden.

Tunnels

Nieuw zijn twee langzaam verkeerstunnels als lange tunnelbakken onder het spoor en de Provinciale Weg waardoor twee sportparken worden verbonden.
Die investeringen zullen zeer hoog zijn en het roept de vraag of voldoende efficiëntie aantoonbaar is. Daarnaast lijken hoogteverschillen zeer moeilijk te overbruggen: een hoogteverschil van zo’n 4m is in 55m niet te overbruggen, daar is minstens twee keer zoveel lengte voor nodig. In afstand gemeten is een nog geen 100m langer alternatief aanwezig met overigens ook nadelen zoals een te overbruggen hoogteverschil. Bedoeld wordt het benutten van het viaduct over de Provinciale Weg en de spoorlijn. Daarnaast is met een veel grotere omrijd-afstand de bestaande tunnel bij het Halmaheiraplein aanwezig.

Algemeen

  1. Er wordt uitgegaan van een hiërarchisch routesysteem van een brede hoofdslagader (in richting noord/zuid) tot en met struinpaden voor fietsers en voetgangers.
  2. Geen nieuwe tunnelverbindingen onder de N3. Doorsnijdingen door N3 en andere infra behouden daarmee nog steeds een sterk verdelend/scheidend effect.

Stadspark, maar vooral reeks wijkparken.
Er vonden zaterdag felle discussies plaats over een te sterk overtrokken beeld van een groot stadspark (XXL). De spreker maakte duidelijk, dat het park sterk verknipt blijft door zware infra, met een veelheid van kleine, weinig betekenende snippers en veelal bestaande routes die bijvoorbeeld langs de sportvelden lopen met heel weinig betekenis. De nieuwe aan te planten bospercelen zijn van minimale afmetingen en betekenen daardoor te weinig (‘Daar ben je in 2 minuten doorheen’ en ‘Je kunt beter naar bijvoorbeeld de Nieuwe Dordtse Biesbosch gaan). Het verzwakken van de titel door het afzwakken/weglaten van XXL in de titel duidt er op dat ook de gemeente een wat bescheidener etiket op het plan plakt.

Een terechte kritiek; de ruggengraat is van mindere betekenis, maar daar tegenover is er absoluut geen reden om niet in waardevolle ribben te investeren. Dus het accent lijkt meer bij een serie wijkparken en wat minder bij een stadspark te liggen.

Andere afwegingen maken?
Deze benadering vraagt waarschijnlijk ook om een andere benadering van de invullingen en verdeling van de middelen. Ons inziens een cruciaal weegpunt bij bijvoorbeeld de al eerder benoemde tunnelbak, die over een lengte van zo’n 175m flink verdiept onder de spoorlijn en Provinciale Weg zou komen te liggen. Dat lijkt in eerste instantie fantastisch. Maar, wat is uiteindelijk daarvan de betekenis en de winst versus de investering. Het in beeld brengen van een vermoedelijke doorsnede laat grote complicaties zien, zoals te korte en daardoor te steile hellingen (zie tekening). Is hier al goed over nagedacht? Zijn er andere maatregelen nagelaten, die voor dat geld voor de fietsers veel meer opleveren?

Randweg

In 2017 is door de Fietsersbond samen met Milieudefensie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de renovatie van de Randweg N3, de doorsnijding van het toen nog niet bestaande Stadspark, kon opleveren voor de verbetering van het gehele netwerk. Dit rapport blijkt nog steeds actueel te zijn. Dit rapport is gepresenteerd aan de Drechtraad en de gemeenteraad van Dordrecht.

Bron: youtu.be

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *