Dordrecht

Amstelwijck : vreemd bestemmingsplan

Amstelwijck

Het plan is in tegenspraak met zichzelf en ignoreert praktisch het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Daarom heeft de Fietsersbond een inspraakreactie gezonden.

Er zit een merkwaardige tegenspraak in het plan

  • enerzijds is uitgangspunt verandering in de zogenaamde ‘modal split’: meer fietsen, minder autorijden – conform het mobiliteitsbeleid
  • anderzijds zien we dat de concretere uitwerking juist leidt tot extreem autogebruik.

Averechtse effecten t.o.v. gewenste verkeerssamenstelling

In het plan worden de verschillende functies van een wijk ruimtelijk van elkaar gescheiden en bestemmingen op afstand van elkaar geplaatst:  dé veroorzaker van autoverkeer.

De onderlinge afstanden en de beoogde financieringscategorieën zullen – zonder dat dit wellicht tot nog toe beseft is – veel autobewegingen afdwingen. Het omliggende, ook voor fietsers aantrekkelijke wegennet, zoals Zuidendijk en Reeweg Zuid krijgt te maken met een forse toename van autoverkeer.

Wij dringen met klem aan op een versterkte, ondubbelzinnige koppeling met het vastgelegde mobiliteitsbeleid: létterlijk om een minder afstandelijke invalshoek t.a.v. wonen en de bijbehorende functies.

Fietsen

De gewenste toename van fietsgebruik vereist een goed en doordacht fietsnetwerk.

  • kortste routes
  • comfortabel
  • veilig  (ook sociaal veilig)
  • attractiepunten en knooppunten verbinden.

Daar voldoet het plan niet aan, terwijl de kansen voor het oprapen liggen: bijvoorbeeld doortrekken van het Parklint vanuit Wielwijk. Helaas door de plannenmakers gemist, want de fietsroute wordt omgeleid langs de zeer onaantrekkelijke en ongezonde A16.

Conclusie

Dat kan en moet beter !

Het maximaal met woningen volplempen van Amstelwijck – met alle voorzieningen op afstand –  is strijdig met het vastgestelde mobiliteitsbeleid en zal leiden tot de zoveelste slaapstad – waar het niet leuk is.

De gemeentelijke doelstelling om te komen tot een toename van het fietsgebruik vereist een andere functionele en ruimtelijke invulling van Amstelwijck, waaronder:  hoogkwalitatieve ruimtereservering voor het stedelijk netwerk voor fietsers en voetgangers, mede gekoppeld aan het openbaar vervoer  (station Amstelwijck als ‘mobility hub’)

pdf ⋅ 51 KB

inspraakreactie bestemmingsplan Amstelwijck

Download

Categorieën