14 januari 2017

Chico Mendesring aansluiting Groenezoom veiliger!

veiligheid voor alles.

Chico Mendesring

Maandag 9 januari hadden drie vrijwilligers van de afdeling (Hein de Bruin, Bert Bohlander en Willem van Driel) op uitnodiging van de gemeente een schouw verkeersveilgheid op deze inmiddels beruchte kruising.Voor de gemeente was verkeerskundige Henk van Ballegooijen aanwezig en namens de politie verkeersspecialist Ron Rietveld.
In de voorbije jaren zijn hier verschillende ongevallen geweest. Tussen eind november en half december 2016 al minimaal vier. In ten minste twee gevallen was daarbij sprake van lichamelijk letsel.
Het fietspad is een onderdeel van de hoofdfietsroutes in Dordrecht. Het is een tweerichtingenfietspad dat vrijligt en parallel loopt aan de autoweg van de Groenezoom. Fietsers hebben voorrang op het autoverkeer dat de wijk Oudelandshoek in en uit gaat via de C. Mendesring. Er zijn al eerder, meerdere kleine maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals een proefplaatsing van fietssilhouetten. Ze blijken tot nu toe nog onvoldoende effect te hebben gehad.

Adviezen:

  • De fietssilhouetten aan de andere kant van de weg plaatsen. Ondanks dat ze automobilisten wel attenderen op de ligging en aanwezigheid van mogelijke fietsers ontnemen zij bij de huidige stand soms het zicht op die fietsers;
  • Voetgangersoversteekplaatsen aanleggen. Het voetpad wordt onder andere veel door scholieren van het Wellantcollege gebruikt op hun route naar het treinstation Stadspolders;
  • Het rode ‘fietsasfalt’ opnieuw kleuren en verder doorvoeren;
  • De huidige twee waarschuwingsborden ‘fietsoversteek J24’ en ‘voorrang B06’ vervangen door één bord, namelijk B06O waarin beide symbolen van het het bord worden gevangen in reflecterend materiaal.
  • Beide verlichtingsmasten op de middengeleider van de C. Mendesring dichter bij elkaar plaatsen, zodat er meer licht op het het fietspad schijnt.
  • Installeren van een waarschuwingssysteem voor naderende fietsers met LED-lampjes in het wegdek. Deze vorm van dynamisch waarschuwen is op meer plaatsen zeer succesvol. Onder andere bij de ‘kluifrotonde’ aan de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht. Ze zijn er zelfs met een radar die de snelheid van de fietsers opmerkt. De zogenaamde bikescout
  • Het fietspad ligt circa 30 meter voor de autoweg van de Groenezoom. Automobilisten komend vanuit de C. Mendesring hebben hun blik vaak gericht op die aansluiting. Het fietspad van de Groenezoom ligt daar echter wel vóór, wat kan leiden tot (soms té) late signalering van kruisende fietsers.

Advies Fietspad

Om de naderingsnelheid van automobilisten richting Groenezoom eerder omlaag te brengen, vóór de kruising van de C. Mendesring met de Palissander een snelheidsremmende maatregel(en) nemen (drempel, druppel e.d.). Mógelijk zelfs een compleet kruisingsplateau waarbij het verkeer vanaf Pallisander en Merbau gelijkwaardig wordt. Voordeel daarbij is dat de huidige parallelpaden voor fietsers uit deze straten naar het fietspad Groenezoom kunnen vervallen en worden opgenomen als fietsstrook tot aan genoemde zijstraten (afstand ong. 30 meter). Omdat het fietspad een hoofdfietsroute is waarbij de fietsers voorrang op de automobilist hebben adviseert de Fietsersbond er niet om in het fietspad, bij nadering van de kruising, een voor hen snelheidsverlagende slinger aan te brengen. Bovendien lijkt deze, door een buurtbewoner geopperde mogelijkheid, niet relevant omdat beide voor de kruising liggende grasvelden uiteindelijk bebouwd gaan worden.
Ten slotte kan de bushalte tussen het fietspad en de eerste zijstraat, de Merbau, verplaatst worden tot voorbij deze kruising. Hierdoor verbetert, met een frequentie van vier x per uur, het zicht op naderende fietsers van links voor automobilisten komend uit de C. Mendesring.

Betrokkenheid
Het leuke aan dit soort schouwen is dat er vele passanten spontaan stoppen met lopen, fietsen of autorijden om ook kort hun eigen mening over de situatie te geven. In dit geval werden meerdere adviezen zoals boven omschreven door hen onderschreven.

Vervolg
Of en zo ja welke adviezen worden opgevolgd is nog niet bekend. In de besluitvorming daarover worden de analyses van de bij de politie geregistreerde ongevallen over 2016 meegenomen. De Fietsersbond Drechtsteden is dan ook optimistisch dat meerdere van onze adviezen ter verbetering van de fietsveiligheid worden uitgevoerd.
En we blijven het volgen!

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *