Dordrecht

Initiatiefvoorstel CDA aangenomen

Schermafdruk 2024-03-13 13.18.09

Geruime tijd geleden heeft het CDA het initiatief genomen om, in navolging van GroenLinks, een initiatiefvoorstel in te dienen dat het fietsen en de verkeersveiligheid moet bevorderen.

In de tijd van de start van het initiatief, alweer in 2021, waaide er nog een andere politieke wind in Dordrecht. Nadien is er door het college verder uitvoering gegeven aan het mobiliteitsbeleid/plan en het fietsbeleid.

Vanaf het begin van het ontwikkelen van het voorstel tot de uiteindelijke vaststelling in de gemeenteraad op 12 maart 2024 is er dus wel het een en ander gebeurd.

Zo is door de raad het uitgangsprincipe STOMP (Stappen, Trappen, OV, Deelvervoer en ((Privé)auto’s) gekozen. De meerderheid van de Dordtse raad vindt dit uitgangsprincipe belangrijk. Zij ziet het qua prioriteit als elkaar opvolgende modaliteiten. Een minderheid ziet het vooral als een referentiekader, waarin wordt gesteld dat alle modaliteiten in ogenschouw moeten worden genomen zonder daarin duidelijke keuzes te maken.

In de vergadering op 12 maart 2024 werd dat nog eens goed zichtbaar/onderschreven.

Daarnaast is vorig jaar het uitvoeringsplan Fiets vastgesteld.

Het college heeft, na indiening van het voorstel in 2023 (1.0), aangegeven wat zij van het voorstel vond. Het heeft in ieder geval tot aanscherping geleid bij het gemeentelijk beleid, gelet op de volgende punten:

  • Denkomslag bij weginrichting door het vergaand invoeren van het STOMP-principe, wat onder meer leidt tot meer ruimte en prioriteit voor fietsers;
  • De in het CDA-initiatiefvoorstel ‘Fijn Fietsen in Dordrecht’ opgesomde en door inwoners ingediende gevaarlijke situaties worden bij het volgende Uitvoeringsplan Fiets opnieuw meegenomen en beoordeeld;
  • Bewegwijzering van hoofdfietsroutes wordt waar mogelijk en verstandig volgens het principe van Self-Explaining Roads gerealiseerd;
  • Er komt een onderzoek of/hoe betere doorstroming en meer ruimte gecreëerd kan worden voor fietsen, wandelen, parkeren en groen door het instellen van eenrichtingsverkeer.
431165849_7237761812982450_4861611243615070736_n
Pad bestemd voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten Beeld-auteur: William Nederpelt

Kleur bekennen

Opvallend was, dat tijdens de behandeling op 12 maart 2024 van het CDA-voorstel ‘Fijn fietsen in Dordrecht’ bleek, dat er meer partijen waren die figuurlijk hun kleuren in het fietspad graag zagen terugkomen. Dus niet alleen CDA-groen.

Rood voor de ‘linkse partijen’. Blauw werd echter niet genoemd (standaard in Denemarken). Een gemiste kans dus voor onder andere de VVD.

Zoals al eerder benoemd in 2023 is het jammer, dat dit vooral een inhoudelijk voorstel was. Er zijn geen extra middelen beschikbaar gekomen om wensen te honoreren.

Het voorstel is nu met 22 stemmen vóór en 13 tegenstemmen aangenomen (vier afwezigen).

Al met al is de Fietsersbond blij me deze steun in de raad. Het besluit onderschrijft nogmaals het belang dat aan fietsen en verkeersveiligheid wordt gehecht.

 

 

 

 

 

Bronnen

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en de RPV