De brug over… deel jouw mening!

De Drechtsteden staan bekend om de vele waterwegen. Een van de verbindende factoren is natuurlijk het Waterbus-netwerk. Daarnaast zijn er vele bruggen en is er een tunnel, de Kiltunnel tussen Dordrecht en ‘s-Gravendeel.

Een aantal van de grote bruggen zal de komende jaren vanwege groot onderhoud worden aangepakt. Een extra reden om fietsen te stimuleren, zodat de wegomleidingen kunnen worden vermeden.

Voor de Fietsersbond is het een reden om te bezien hoe die grote renovatie gebruikt kan worden om het fietsen en wandelen aantrekkelijker te maken.

Uit verschillende gesprekken is gebleken dat veel mensen moeite hebben met een aantal bruggen. Om dit in beeld te brengen doet de Fietsersbond onderzoek naar de gevoelens die velen hebben bij de bruggen. Die gevoelens kunnen er namelijk toe leiden dat iemand niet fietst, of niet wandelt. En de aanpak van de bruggen kan worden gebruikt om ze voor fietsers en wandelaars te verbeteren.

Onderzoek bruggen Drechtsteden

Doe mee.

Abonneer je voor updates op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

Categorieën