De brug over…deel jouw mening!

De Drechtsteden staan bekend om de vele waterwegen. Een van de verbindende factoren is natuurlijk het Waterbus-net. Daarnaast zijn er vele bruggen en is er een tunnel, de Kiltunnel tussen Dordrecht en ‘s-Gravendeel.

Een aantal van de grote bruggen zal de komende jaren vanwege groot onderhoud worden aangepakt. Een extra reden om fietsen te stimuleren, zodat de wegomleidingen kunnen worden vermeden.

Maar voor de Fietsersbond is het ook een reden om te bezien hoe die grote renovatie gebruikt kan worden om het fietsen en wandelen aantrekkelijker te maken.

Nu is gebleken uit verschillende gesprekken dat velen moeite hebben met een aantal bruggen. Om dit in beeld te brengen doet de Fietsersbond nu onderzoek naar de gevoelens die velen hebben bij de bruggen. Die gevoelens kunnen er nl. toe leiden dat iemand niet fietst, of wandelt. En de aanpak van de bruggen kan worden gebruikt om die bruggen beter te maken voor fietsers en wandelaars.

Onderzoek bruggen Drechtsteden

Doe mee.

Abonneer je voor updates ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

Categorieën