16 oktober 2019

Pijlstoep voor fietsers en wandelaars?

Alblasserdam

Nieuw hekjes op de Pijlstoep

In Alblasserdam is een al sinds mensenheugenis gebruikt pad door fietsers en voetgangers nu ineens afgesloten voor fietsers. Dit heeft veel ongewenste effecten. Daarom heeft de Fietsersbond is bij monde van Willem van Driel ingesproken in de gemeenteraad van Alblasserdam.

De Fietsersbond was een van de drie voorstanders van het herstellen van de doorgang. Daarnaast was een inspreker voor het behoud van de nu gewijzigde situatie (de geplaatste hekjes).

Inspraak reactie

“Wethouders, commissie en aanwezigen op voorhand dank voor u aandacht over het niet genaamde pad tussen de Van Hogendorpweg en de Pijlstoep in Alblasserdam.

Het pad dat in verschillende schriftelijke stukken, ook vanuit de gemeente, benoemd wordt als ‘het fietspad Pijlstoep’.

De bebording met bord G7 van het RVV geeft echter aan dat er sprake is van een voetpad.

Of het ooit zo bedoeld is geweest vragen wij ons sterk af, mede gelet op de commentaren op diverse fora waaruit blijkt dat er al ‘sinds mensenheugenis gefietst wordt’.

Ook mijn eigen ervaring en jeugdherinneringen bevestigen dit beeld.

Dit pad was namelijk fietsverbinding tussen De Zandweg, want de van Hogendorpweg eindigde bij de Savornin Lohmanweg, en zwembad Lammetjeswiel en de Oost-Kinderdijk. Daar waren toen nog diverse buurtwinkels zoals een groenteboer en kruidenier gevestigd.

In de tussentijd is er heel wat veranderd… Maar het pad is gebleven. De Fietsersbond Drechtsteden werd een jaar of 2,5 terug best vrolijk bij het zien van de eerste contouren voor het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan. Want het pad was daarin overeenkomstig onze wensen benoemd als ontbrekende schakel in concept GVVP.

Tijdens het GVVP-dorpsgesprek over langzaam verkeer werd dit aan alle gesprekstafels hoofdzakelijk positief ontvangen. Alleen stichting De Groene Long was geen voorstander. Dit vooral vanwege het hoge risico op verstoring van de rust door luidruchtige bromfietsen.
Het fietspad zorgt in de vrij toegankelijke situatie absoluut voor verhoging van de ook in datzelfde GVVP gewenste verandering van de ‘modal split’ naar #ActiveMobility, oftewel lopen, fietsen en ov. Immers een ontvlochten kortere route kan mensen verleiden tot een andere vervoerswijze. Bijvoorbeeld van de auto naar de fiets.

Zoals gezegd vormt het pad een sleutel in de verbindingen tussen Oost-Kinderdijk en diverse voorzieningen in de wijk Kinderdijk (Scheldeplein-MFC Maasplein), accommodaties van CKC Korfbal en de winkels aan de Van Hogendorpweg.

Het pad wordt ook al sinds mensenheugenis als fietsverbinding gebruikt. Ook al omdat er geen alternatief is. In de andere routes tussen de dijk en bebouwingen zijn geen hindernisvrije doorgangen voor fietsers!

In de Touwbaan zit halverwege een knip (blokkade) voor fietsverkeer door een erg krap schaarhek; Via het recreatiegebied Lammetjeswiel zelfs een dubbele afsluiting!

En vanaf de Noordendijk naar genoemde voorzieningen aan het Maasplein en Scheldeplein via via de Noordenstraat omlaag is, net alleen voor fietsers, maar voor alle verkeer onaantrekkelijk en onveilig. Je komt daar direct in met SUV’s MPV’s en bedrijfsbusjes vol geparkeerde krappe straatjes die vrijwel geen enkele passeerruimte over laten.

Nu is, ondanks dat de schriftelijke vragen van het raadslid de heer Stout (D’66) niet of onvolledig  zijn beantwoord, opeens een hekwerk geplaatst om fietsers te weren. Daarmee is tevens een blokkade opgeworpen voor… ja, zelfs voor voetgangers. Althans met rollators, rolstoelers of met kinderwagens. Voor deze categorie mensen die graag al dan niet onder begeleiding een wandeling naar en door bijvoorbeeld het Parkhuis te Kinderdijk maakt werkt het hekwerk sterk ontmoedigend.

Oké, zo blijkt uit de beantwoording, het college heeft mandaat om te handhaven.

Maar, wát maakt de noodzaak opeens om zelfs een fysieke blokkade te plaatsen?

Zelfs door “Pliesie Boersma of Pliesie Van Felius” (2 gerespecteerde Alblasserdamse Opperwachtmeesters van de Rijkspolitie) is hierop nooit gehandhaafd.

Door het plaatsen van dit hekwerk wordt kennelijk geluisterd naar hen die in het voortraject het meeste lawaai hebben gemaakt. Een strategische visie op verbindingen, zeg maar een omgevingsvisie, lijkt te ontbreken.

Binnendijks, achter de flats Noordstaete en voormalig wooncentrum Baas wordt door projectontwikkelaar BoGor over enige tijd gebouwd.
Moeten die toekomstige bewoners en hun kinderen ook verplicht via de met autoverkeer drukke Oost-Kinderdijk? Terwijl het achterland met voorzieningen te voet of per fiets op een steenworp is?

Over het hekwerk dan nog. Dit is in het donker onveilig en slecht zichtbaar. Want, althans gisteren nog, onverlicht. Denk aan u aansprakelijkheid!

Het verkeersbordje “Voetpad”, G7 aan de Van Hogendorpweg is overbodig aangezien het aftakt van het trottoir.

Overigens is het momenteel sterk vervuild door groene aanslag en kan het wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Het hangt, wellicht binnen de maximum hoogte van de BABW voorschriften maar… totaal onopvallend. Men moet echt omhoog kijken om het bordje te zien.

De Fietsersbond Drechtsteden pleit ervoor om het pad een échte upgrade te geven en gebruikers te verleiden rekening te houden met elkaar.  Dat gebeurt volgens ons altijd al, waardoor mensen elkaar met aangepaste snelheid en ruimte gunnend in de ogen kunnen kijken en groeten!”

pers

Categorieën