Dordrecht

Prins Clausbrug

Prins Clausbrug
Bron: twitter.com

Op 26 oktober is de Prins Clausbrug in gebruik genomen. De Fietsersbond was een van de genodigden bij die opening. De afgelopen jaren is immers veelvuldig overlegd met de gemeente over de brug en over de aansluitingen op de brug. Zie ook hier.

De brug is nu al iconisch te noemen, door de vormgeving en de te gebruiken techniek, waarbij het contragewicht niet onder, maar boven de brug zit.

Veel fietsers en voetgangers maken nu al gebruik van deze brug, ze biedt immers ook weer een nieuwe kijk op de Merwede, de nieuwe wijk Stadswerven en het Wantij.

Zoals gememoreerd in de inleiding van burgemeester Kolf wordt de brug een belangrijke schakel in het snelfietsroutenetwerk.

Gemeente Dordrecht Bron: youtu.be
RTV Dordrecht Bron: youtu.be

Toekomst

Volgend jaar zal de aanlanding van de bruggen nog verder worden verbeterd. Dit is ook afhankelijk van de wijze waarop de brug wordt gebruikt.

De internationale routes, de EuroVelo 19 (Maasroute) en de Eurovelo 15 (Rijnroute) zullen in ieder geval worden omgeleid, zodat ze niet meer over de Noordendijk gaan, maar over de Maasstraat. Dit zal waarschijnlijk pas effectief worden in 2023.

Wij zijn verder benieuwd hoe de druk zal worden op de Riedijk en vooral de Voorstraat Noord. Juist op de Voorstraat Noord is er weinig ruimte voor alle verkeer. Zeker nu nu blijkt, sinds corona dat er meer voetgangers komen die de autorijbaan gebruiken, er meer fietsen worden geparkeerd, er meer terrassen komen op parkeerplaatsen en er meer mensen in het centrum gaan wonen.

In het verlengde van de Prins Clausbrug zijn we ook benieuwd hoe iedereen zich gaat gedragen in het middendeel, op de Stadswerven, waar ook een speelplaats is.

Op langere termijn zal de Maasstraat op de Stadswerven een natuurlijke ‘groene’ verbinding kunnen gaan vormen met oevers van het Wantij, langs de Maasstraat.

Abonneer je op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

Categorieën

0_sw1lau_400x400

William Nederpelt

Hendrik-Ido-Ambacht en de RPV