20 september 2015

Fietskeuring ´Ik Wil Je Zien`

In de Drechtsteden willen we elk jaar nog meer gemeenten bezoeken om fietsers te informeren over de nadere donkere dagen en het belang van een goede afstelling van de fiets. Hieronder al de informatie over de acties in Papendrecht, Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht (links naar al de foto’s die zijn gemaakt).


Papendrecht 19 september

Dit jaar zijn we begonnen in Papendrecht. De hele week was de weersvoorspelling wisselend. Maar, gelukkig was het op zaterdag bijna de hele dag droog. Vanaf 10.00 tot 16.00 hebben we met ongeveer 8 vrijwilligers, samen met Frank Kwakernaak van de politie ruim 80 fietsen gecontroleerd en waar mogelijk afgesteld.

Fietsen werden zo afgesteld dat de fietsen weer echt passend werden gemaakt. Regelmatig werd daarom het zadel hoger gezet (na proeffietsen) en bijna overal werden de banden op spanning gebracht. Wat de spanning mocht zijn was nog wel onderwerp van discussie. Volgens een aantal fietsers was het wegdek niet zo goed in Papendrecht, kon je dus maar beter met zachtere banden rijden. Voor anderen mocht het wel op spanning worden gebracht (gemiddeld 3,5 Bar).

Door Nico van Delft waren alle basisscholen benaderd. Veel scholieren, die volgende week een verkeersles zouden krijgen, kwamen daarom langs om hun fiets te laten controleren.

Echter wonderen konden we niet verrichten. Er was bijvoorbeeld een gebroken ketting of een wielas waar de kogellagers wel erg los in lagen. Deze fietsers werden allemaal naar de fietsenmakers doorverwezen.

Wethouder Verkeer(sveiligheid) Jan Nathan Rozendaal was een van de eerste bezoekers. Helaas was zijn fiets tip top in orde en mocht hij met Vinnie Veilig op de foto.

Alle foto’s van de fietsers die met Vinnie Veilig op de foto mochten kun je terugvinden op de facebookpagina. Klik daarvoor hier.

Van de Politie van Frank Kwakernaat aanwezig. Hij kon regelmatig controleren of een fiets al dan niet was gestolen. En daarbij gaf hij daar natuurlijk ook voorlichting over.

In de Klaroen is er een artikel aan gewijd evenals het Papendrechts Nieuwsblad.

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 oktober Albasserdam

Onder een stralende herfstzon hebben ruim negentig fietsers hun fiets laten nakijken op verlichting, afstelling van de remmen, de bel en andere zaken.

Tien vrijwilligers en technici waren de hele dag door vrijwel constant in de weer om waar nodig reparaties en aanpassingen aan de trouwe tweewielers te verrichten. Dit gebeurde aan de hand van een lijst zodat alle belangrijke fietsonderdelen onder de aandacht van de keurmeesters kwamen.

Allereerst werd het framenummer genoteerd voor de eigenaar. Mocht de fiets onverhoopt worden ontvreemd dan is die informatie belangrijk voor de aangifte. Wat vooral opviel ook hier opviel was bij velen de te lage druk van de bandenspanning. Dat is niet alleen oncomfortabel fietsen maar versnelt vanzelfsprekend ook de slijtage van de band en verlaagt de snelheid.

Ook zijn weer veel lege en lekkende batterijen in de verlichting gratis vervangen. Soms moest een compleet achterlicht of koplamp op de fiets worden geschroefd.

“Toch maakten de Alblasserdamse fietsen die werden nagekeken kwalitatief gezien zeker geen slechte indruk in vergelijking met soortgelijke fietschecks in de andere Drechtsteden. Dat heeft wellicht te maken met de goede service van de vakhandel ter plaatse,” aldus een woordvoerder.

De woordvoerder vervolgt: “Uit het grote aantal geparkeerde fietsen langs de Rode Loper op het Wilgenplein kon worden afgeleid dat steeds meer inwoners de fiets pakken als ze de boodschappen gaan doen.”

De foto’s zijn hier terug te vinden. Het artikel op Albasserdams Nieuws hier.

Zwijndrecht, 10 oktober.

Vandaag stond de Fietsersbond weer bij winkelcentrum Walburg. Nu was dit tegelijkertijd met de door de gemeente georganiseerd Dag van de Duurzaamheid. Dit bleek een geslaagde combinatie te zijn. Er werd daarom niet alleen veel gesproken over veilig en prettig fietsen, maar ook met andere organisaties over de rol van de Fietsersbond. Ook hier gingen veel mensen weer vrolijk weg. Banden op spanning en veel zadels hoger. Vooral bij kinderen bleek dat het zadel regelmatig veel te laag stond. Ze fietsten daarom, na de afstelling weer sneller weg dan ze waren gekomen. In Zwijndrecht is ook samengewerkt met een aantal enthousiaste vrijwilligers van Wijktoezicht en de politie. Er zijn door hen ook veel zadelhoesjes uitgedeeld met informatie over veilig stallen. Ook nu waren er weer bijna 80 enthousiaste bezoekers. Voor de foto’s klik hier voor het album op Facebook.

 

Dordrecht 24 oktober

Bijna 15 vrijwilligers van de afdeling die de gehele dag of een deel ervan asisteerden bij het controleren en afstellen van fietsen. Verder natuurlijk nog de medewerking van Stadstoezicht, de gemeente Dordrecht en 5 medewerkers van de politie Zuid-Holland Zuid. We zijn nog nooit zo zichtbaar geweest. Ook vandaag weer heel veel mensen geinformeerd over de manier waarop ze hun fiets goed konden afstellen. De wijze waarop diefstal kon worden voorkomen en wat eraan kan worden gedaan om ze terug te krijgen. Veel complimenten kregen we over vaak kleine (O daarom) zaken die we benoemden. En natuurlijk hebben we weer veel mensen laten fietsen. Juist daarbij merkten we hoe vaak (meestal) er een zadel te laag stond en wat het verschil was met een harde band (te zacht) en een band die echt op de goede spanning stond. Na de toezegging dat men het even (hoger) afstelling van het zadel mocht proberen, bleek bijna iedereen blij te zijn met die verbeterde afstelling. Gelukig (sic) hadden we deze keer niet zo veel aan publciteit gedaan, anders hadden we de hele dag met een rij te maken. Nu was dat maar een deel van de dag het geval.

De foto’s die zijn gemaakt zijn hier terug te vinden.

Sliedrecht 7 november

Na jaren afwezigheid was de Fietsersbond weer aanwezig in Sliedrecht op het Winklerplein. Bijna tein vrijwilligers werkten mee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door juist de fiets goed te laten werken. Nadat in de morgen velen de stand nog een beetje aankeken bleek het vanaf 12.00 erg druk te worden. Gemiddeld werden er vijf fietsen tegelijk gecontroleerd. Het weer werkte daar ook een beetje mee. Regelmatig werd de fiets gepresenteerd als uitdaging. Drie fietsen hebben we niet goedgekeurd. Voor één fietsers is zelfs aangegeven dat het onverantwoord – gevaarlijk was om er mee te gaan fietsen. Er zijn grenzen. Dat de vrijwilligers werden gewaardeerd door het Sliedrechts publiek bleek wel uit de handen, zoenen en koeken die de vrijwilligers kregen.

Ook hier waren weinig fietsers die direct door mochten. Er bleek heel vaak toch wel wat aan de hand te zijn. Het vragen of men de dynamo zelf wilde aanzetten leverde soms het beeld op dat men het gewoon niet wist. Werd er direct een cursus ´Licht aanzetten´ gegeven. Ook veel kinderen bleken heel dankbaar te zijn voor de aandacht die zij en hun fiets kregen.

Zelfs de fiets van de wethouder Theo den Braanker is nog onder handen genomen. En na enkele aanpassingen kon en mocht  hij weer tevreden en veilig verder fietsen.

Veel van de foto´s die zijn gemaakt zijn hier te zien.

Op alle dagen was er ook veel belangstelling voor de sleutelhangers van Vinnie Veilig.

Afsluiting

Al met al zijn de vele vrijwilligers die zich de afgelopen weken in de Drechtsteden hebben ingezet tevreden naar huis gegaan. Hebben bijna 15 vrijwilligers zich in verschillende gemeenten ingezet en zijn er bijna 400 fietsers weer tevreden verder gefietst.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *