Dordrecht

Damplein, hoe verder

16 november 2019

Damplein

Het Damplein is al jaren een zorg voor vele Dordtenaren. Vorig jaar is het plein, na uitgebreide consultaties van bewoners en andere belanghebbenden opnieuw ingericht.

Afgelopen week was er de mogelijkheid om met de gemeente in gesprek te gaan om de ervaringen en wensen te delen. De Fietsersbond was daar ook aanwezig.

De Fietsersbond is nauw betrokken geweest bij het hele proces. Voor de Fietsersbond was het belangrijk dat het plein veiliger en aantrekkelijker zou worden. Aantrekkelijker om er naar toe te fietsen of om er te wandelen.

Een van de veranderingen is al dat het artilleriemonument, dat aan de noordkant van het plein was geplaatst nu is verplaatst naar het plantsoen op de Dubbelsteynweg Oost. Hierdoor is het plein uiteindelijk nog groener geworden.
Ook de fietsparkeervoorzieningen worden als een welkome verbetering gezien (zie ook alle publiciteit onder aan de pagina).

Shared space

Het plein is ontworpen als ‘shared space’ waarbij fietsers en voetgangers met wederzijds respect de ruimte delen.

Onlangs is een bord ‘voetgangersgebied’ geplaatst bij ingang op de Rechte Zandweg en op de Dubbelsteynlaan Oost. Dat is in het ontwerp nooit op deze manier aan de orde geweest en volgens ons ongewenst.
Omdat brommers en automobilisten zich niet aan de regels houden werd en wordt er steeds meer druk gezet om het plein dan maar voor ‘iedereen’ af te sluiten. [Verder blijkt dat er soms bestelauto’s gebruik maken van het ‘shared space’ gedeelte. Deze kunnen echter gewoon gebruik maken de achteringang van de winkels]

Juist om te voorkomen dat Dubbeldammers langs de parkeervakken gaan fietsen (die op het Damplein haaks {=onveilig} zijn aangelegd tussen de Dubbelsteynweg Oost en West), is die ‘shared space’ ontworpen.

Het blijkt dat men nu bang is om over dit gebied te fietsen (mogelijk bekeuring) en tussen de geparkeerde auto’s door gaat rijden – ook met kleine kinderen! die door de achteruitrijdende automobilisten niet worden gezien. Tijdens de evaluatie meldde zich een van die moeders met haar kinderen, die zeer bang waren…

Dat is de omgekeerde wereld.

Trouwens, alle fietsers rijden door tot aan de winkel waar ze hun boodschappen gaan doen. Dat is nou eenmaal en feit.

8 tot 80

Het gebied is verder ook ingericht vanuit het concept 8 tot 80. Dit is een van de uitgangspunten die ook in het Dordtse fietsbeleid is opgenomen Dordt fietst verder (pag 18).

Dit betekent concreet dat er zo min mogelijk drempels worden aangelegd. Mensen die met een rollator, kinderwagen of invalidenwagen rijden kunnen zich dan makkelijker bewegen (vergeet hierbij de winkelwagens niet).

Iedereen dan maar?

Shared space
Voorbeeld vanuit Sliedrecht. Fietsers en voetgangers delen de ruimte.

De Fietsersbond vindt dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat er mag worden gefietst en gelopen, maar met wederzijds respect.

Daartoe kunnen (wettelijk nog niet gereguleerde) borden als nevenstaand worden geplaatst – dat schept in ieder geval duidelijkheid.

Dan wordt er ook netjes aangesloten op de gemeentelijke mobiliteits- en fietsbeleid.

Het plaatsen van hekjes en andere drempels zal het gewenste karakter van het plein aantasten – het plein is de gehele dag toegankelijk en niet alleen tijdens winkelopeningstijden.

Het ontwerp geweld aandoen vanwege een klein aantal asociaal rijdende brommers, is niet gewenst.
[de acties van de stadswacht brachten nauwelijks verbetering op dit punt: die kunnen daar niet 24/7 staan]

Pers

Verslag RTV Dordrecht Bron: youtu.be

Categorieën