Dordrecht fietst in 2019!

DSC_08602

Er wordt in Dordrecht verder uitvoering gegeven aan het fietsbeleid. Voorlichting wordt nu voor het eerst opgepakt. Daar zijn de leden van de Fietsersbond blij mee. Enige nuancering is echter wel op zijn plaats.

Algemeen

In het uitvoeringsprogramma voor 2019 dat op 16 april in de commissie Fysiek van de gemeenteraad is besproken, staat nog een aantal punten dat beter kan.

Fietsstadverkiezing

Door de gemeente wordt veel belang gehecht aan de waardering van de bewoners. De gemeenteraad heeft daarnaast de ambitie uitgesproken om in 2020 de Fietsstad van Nederland te zijn. Een ambitie die we graag steunen.

Dat is een uitdaging én een kans:  in 2020 wordt een Fietsstad geselecteerd en 5 steden komen op de shortlist te staan. De laatste keer kwamen Winterswijk, Etten Leur en Zoetermeer daardoor onverwacht, maar niet onverdiend in de spotlights te staan.
Net zo als Rotterdam tegenwoordig. Een stad waar nu net zoveel wordt gefietst als in Dordrecht. Een stad waar ze hebben laten zien dat ambitie ertoe doet.

Daarom:  gemeente betrek in dit najaar (2019) uw burgers bij de fietsstadsverkiezing door ze te  informeren en stimuleren mee te doen. Dat laat zien dat Dordrecht ambities heeft en levert tegelijkertijd nuttige informatie door de burgers verzameld en vergeleken met andere steden via een landelijke benchmark.

Voorlichting

Het uitvoeringsprogramma rept van een communicatieplan om fietsen in Dordrecht te stimuleren. Binnen Dordrecht kan daarvoor al worden aangehaakt bij een veelvoud van programma’s, zoals voor:

Woon- werkverkeer

 • Samen Bereikbaar van de Werkgeversorganisatie
 • De Fietsambassadeur van het Min van I & W, (L. de Koning van AMEV Dordrecht)
Fietsambassadeurs Bron: youtu.be

Woon – schoolverkeer

Toerisme

 • Opening van de EuroVelo 19  (was LF12), één van de nieuwe Europese lange-afstandsroutes, waarvan onlangs de routeborden ook in de regio zijn opgehangen.
 • Nieuwe Dordtse Biesbosch, opening 25 mei
 • Rond Uit Dordrecht van 4 tot met 7 juni.
 • Het initiatief voor een stalling voor fietsen met bagage in de stalling Kolfstraat.

Leeftstijl

 • Doortrappen, dit jaar gelanceerd door het Min. I & W om ouderen langer en veiliger te laten fietsen
 • fietsen naar sportvoorzieningen moet worden gestimuleerd volgens het coalitieakkoord

Duurzaamheid

Een nieuwe campagne moet volgens ons worden gericht op groepen die nu vaak nog niet worden bereikt: de niet-werkenden (dat is 80% van de Dordtenaren).

Stallingen

Stallingen: goede stallingen zijn belangrijk; dan wordt de fiets onbeschadigd teruggevonden.  Goede stallingen zijn er bij Kunstmin en het Dordrechts Museum.
Daar zijn nu fietsnietjes volgens de Dordtse huisstijl geplaatst.

Mooi is dat voor de Passion extra stallingen worden gerealiseerd, volgens de gemeentelijke website. En,

 • Plaats fietsnietjes ook in de Indische Buurt i.p.v. de voorziene fietsbeugels, zoals ze worden genoemd in de nota.
 • Zorg voor ingebruikneming van de stalling voor toeristenfietsen met bagage in de Kolfstraatstalling. Ze is al twee jaar bijna klaar, maar er is nergens bewegwijzering voor toeristen naar deze voor Nederland unieke stalling!
 • Pas de richtlijnen voor de stallingen bij sportverenigingen aan. Ze zijn (nog steeds) de verantwoordelijkheid van verenigingen, terwijl de gemeente voor de autoparkeerplaatsen verantwoordelijk is. Nu zijn bijna alle fietsenstallingen bij sportvoorzieningen slecht tot zeer slecht [grijsboek 2012 …]. Hiermee wordt onbewust wel een signaal afgegeven.
pdf ⋅ 890 KB

Uitvoeringsprograma-Fiets-2019

Uitvoeringsprograma-Fiets 2019

Download

Categorieën