Dordrecht

mobiliteitsnota aangenomen

de eerste belangrijke stap is gezet

mobil-plaatje

Nu nog de praktische invulling en het bijbehorende budget

Na ruim een jaar vertraging – verkiezingen – is de ‘Koersnota Mobiliteit Dordrecht ‘ goedgekeurd. Daar zijn we blij mee. Waarom?

  • Er is nu een kader waarbinnen alle mobiliteitsmaatregelen moeten vallen
  • Hap-snap verkeersmaatregelen zullen nu niet langer mogelijk zijn, tenzij ze binnen dit kader vallen
  • De Raad vroeg om concretisering van maatregelen + bijbehorend budget:  dat is heel positief aangezien we in het verleden vaak besluiten zagen zonder budgettaire invulling: dan heb je in wezen géén besluit…

Als het goed is zal deze nota onze stad leefbaar houden. Daar werken we graag aan mee:

  • Als eerste zullen we bijdragen aan de verdere concrete invulling van het fietsbeleid zoals unaniem door de Raad vastgelegd in de nota ‘Dordt fietst verder’
  • Daarnaast zullen we kritisch kijken of alle nieuw voor te stellen maatregelen [denk aan de 20 gevaarlijke verkeerspunten] wel passen binnen de Mobiliteitsnota

We wijzen er als betrokken burgers op dat er een spanningsveld bestaat tussen het mobiliteitskader en de plannen voor 10.000 nieuwe woningen. Zie ons commentaar.

 

 

Bron

pdf ⋅ 1 MB

Dordrecht

presentatie voor commissie

Download

Categorieën