Media 2022

Elk jaar zijn wij benieuwd naar wat de bezoekers van onze site belangrijk vinden. Daarom nu ook weer een overzicht van de impact van onze communicatiemiddelen.

Werkwijze

Door de afdeling wordt voor het bereiken van de leden en anderen gebruik gemaakt van deze website, Facebook, Twitter, You Tube en Instagram. Facebook en Twitter worden gebruikt als boodschapper.

Weer wat opmerkelijke zaken.

Facebook

stalling Station Dordrecht
Beeld-auteur: Niek Fraterman

Op Facebook kent de afdeling inmiddels 367 volgers. Aan het begin van 2022 waren dat er nog 332.

Berichten met veel aandacht gingen over:

 • de nieuwe fietsbrug bij de Beerpolder in Dordrecht, bij Willemsdorp,
 • de wijziging van de stallingsregels (voortaan de eerste 24 uur gratis) bij Station Dordrecht,
 • de verbeteringen van de F16 in Rijsoord, de doorfietsroute tussen Dordrecht en Rotterdam,
 • de fiets-apk-actie in het najaar in Dordrecht.

Website

P1760830

Deze website had in 2022 4702 gebruikers. Alweer een mooie stijging met 21%. Het aantal weergegeven pagina’s is dit jaar met 32% gestegen naar meer dan 10.000.

Het bounce percentage was met 78% (gelijk aan 2021).

De meest bezochte onderdelen:

 • de ontwikkeling van de doorfietsroutes,
 • fietsdiefstal en het terugvinden van een fiets,
 • de Prins Clausbrug (is in 2021 in gebruik genomen),
 • recreatieve fietsroutes in de omgeving,
 • ontwikkelingen fietsbeleid Dordrecht.

Twitter

fietsvlonder Keizershof
fietsvlonder Keizershof Beeld-auteur: William Nederpelt

Op Twitter heeft de afdeling 684 volgers, dit is een toename van 5% in 2022. Tweets zijn 44.107 keer in beeld geweest 15% minder dan in 2021. Dit was ook het gevolg van retweets en het opnemen van andere twitteradressen in tweets. In 2020 en 2019 was er ook al een daling met 30%

De tweets met de meeste weergaven in 2022:

 • de fietsvlonders in Dordrecht,
 • de verbeteringen aan de doorfietsroute F16,
 • het gratis worden van de stalling Station Dordrecht,
 • het analyse van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad,
 • de stallingen bij de grote evenementen zoals Big Rivers en Wantijpop

Instagram

Op Instagram kent de afdeling nu 232 196 volgers, een toename van 18%, terwijl er nu 84 foto’s zijn gedeeld. 8 in het hele jaar (!).

Terugtrapper

Al sinds 1980 wordt door de afdeling een Terugtrapper uitgebracht. De afgelopen jaren is om verschillende redenen besloten om ze in het vervolg alleen maar digitaal te delen. Dit gaat sinds 2021 via het programma Mailchimp.

Het delen van informatie met leden en andere belangstellenden is daardoor eenvoudiger geworden.

Nadeel is helaas wel dat leden waarvan niet over een werkend e-mailadres wordt beschikt niet meer op de hoogte worden gehouden met de activiteiten. In 2022 zijn er vijf verzonden.

De laatste Terugtrapper, in december, is naar 352 mensen gezonden.

You Tube

Op You Tube was het bereik van alle films in 2022 753 kijkers (sinds dat we de account benutten). Er is afgelopen jaar één opname geplaatst. Deze ging over de mogelijke verandering van de route van de doorfietsroute F16 in Zwijndrecht.

Andere kanalen

Het bovenstaande overzicht maakt alleen maar zichtbaar waar de afdeling zelf voor publiciteit heeft gezorgd. Verder wordt de afdeling regelmatig geciteerd, gebeld.