Lobby werkt

Afgelopen jaren is er op verschillende niveaus door de Fietsersbond gelobbyd om de fiets ook in de landelijke plannen opgenomen te krijgen. Hiermee is een aantal jaar geleden Tour de Force gestart. Daarnaast werkt de Fietsersbond ook samen in de Mobiliteitsalliantie.

In de Tour de Force werken allerlei partijen samen om kennis te verzamelen en delen rond de plaats van de fiets in Nederland. Dit zijn provincies, gemeenten en het Rijk. En natuurlijk de Fietsersbond.

De Tour de Force is gestart op initiatief van de gemeente Zwolle, nadat ze in 2014 door de Fietsersbond de titel Fietsstad had gekregen.

In die tijd was er bijna geen aandacht voor de fiets in het landelijk beleid. Werd het vooral gezien als een gemeentelijke aangelegenheid. Was het al heel wat als de snelfietsroutes voor een deel door het Rijk werden betaald.

De afdeling Drechtsteden heeft er voor gelobbyd om de A16 kwalitatief te verbeteren en ook te verlengen tot zelfs de Moerdijkbrug. Niet om snel van Dordrecht naar Rotterdam te fietsen. Immers wie gebruikt de A16 vanaf het begin tot het einde. Van Hazeldonk tot het Terbregseplein.

Dordrecht

Dordrecht: Station Dordrecht (Maasterras en Spuiboulevard)
In Dordrecht is het Rijk gevraagd € 28,60 mln. bij te dragen aan het plaatsen van schermen naast het spoor en vormen van een buffer tussen het spoor en de woningen, wat van belang is voor geluid en externe veiligheid. Daarnaast wordt gevraagd om bij te dragen aan de realisatie van een mobiliteitshub/parkeergarage onder het Maaspark, het realiseren van een snelfietsroute en creëren van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor. Hiermee is het mogelijk om op loopafstand van het station Dordrecht 3.500 woningen versneld te bouwen.

Dit is een onderdeel van het plan van de gemeente rond de Spoorzone.

 

Zwijndrecht

Zwijndrecht: Stationskwartier
In Zwijndrecht is het Rijk gevraagd € 6,25 mln. bij te dragen aan infrastructurele maatregelen (herinrichting, aanpassing rotonde, aanleg weg, aanpassing aansluiting).

Hiermee is het mogelijk om binnenstedelijke herontwikkeling rond station Zwijndrecht en langs de A16 te realiseren. Met deze investering kunnen 570 woningen versneld worden gebouwd.

Dit is een onderdeel van het project Diztrikt Stationsgebied

Categorieën