Kilweg

Een koude februari zaterdag op de kruising Kilweg-Laan van Nieuw Groenhoven.

Sinds een aantal weken probeert de gemeente op werkdagen met behulp van stoplichten en verkeersregelaars om het verkeer ter plekke in goede banen te leiden.

Vanwege de bouw van geluidsschermen langs de N3 is de oprit naar het zuiden toe afgesloten en verzochten de bewoners van Wilgenwende om tijdelijke maatregelen die het mogelijk maken om vanaf de Laan van Nieuw Groenhoven linksaf de Kilweg op te gaan.

Opvallend is dat zo’n 80% van de verkeersdeelnemers zich op deze zaterdag aan de regels houdt. Met name de rechtdoor gaande automobilisten op de Laan van Nieuw Groenhoven wachten geduldig op rood.

Tóch gaat er ook heel veel fout.

Fietsers en vooral de jongeren onder hen negeren massaal het rode licht aan beide kanten van de Kilweg. Soms zonder meer maar vaak ook omdat het wachten voor het rode licht op de Kilweg wel erg lang duurt.

Dat laatste leidt er nogal eens toe dat ook automobilisten, komende vanaf de sportvelden langs de Smitsweg, het rode licht negeren. Het gevolg is dat zij halverwege de Kilweg tegenliggers ontmoeten. Dat er op de viersprong geen ongelukken gebeuren wordt vooral veroorzaakt omdat het kruisende verkeer op de Laan van Nieuw Groenhoven langzaam rijdt omdat het een 30 kilometer-gebied is met verkeersdrempels.

Chaotische taferelen doen zich op de kruising voor wanneer automobilisten op de Kilweg vanaf de sportvelden voor het rode licht wachten en er tegemoetkomende automobilisten over de Kilweg naderen; het is daar te smal om elkaar te passeren en fietsers moeten zich tussen de wachtende auto’s wurmen. Voor ouderen met kinderen een gevaarlijke situatie.

Dan is er nog het structurele probleem van automobilisten die over de Laan van Nieuw Groenhoven vanuit Noordelijke richting (Sterrenburg) illegaal rechtsaf de Kilweg opslaan. Zo’n 10 per uur.

Eveneens opvallend is de te hoge snelheid van de automobilisten op de Kilweg. De tunneltjes, omhoog/ omlaag, nodigen helaas uit tot het indrukken van het gaspedaal. Voor fietsers beangstigend.

Enige weken terug sprak ik de verkeersregelaars die hier op werkdagen staan en zij constateerden dat ze er niet voor niets stonden. Hun aanwezigheid voorkomt veel overtredingen.

Zaterdagmiddag waren ze er dus niet. Ik werd niet vrolijk van wat ik op de kruising en de Kilweg zag gebeuren. Jammer dat de verkeersregelaars op zaterdag (drukte naar de sportvelden) blijkbaar een vrije dag hebben.

Een beoordeling op een schaal van 1-10 levert hooguit een 4 of een 5 op. In elk geval een onvoldoende.

Prettig is dat met de gemeente uitdrukkelijk is afgesproken dat de omstandigheden tijdelijk zullen zijn. Dat is echter geen excuus om niet alsnog verbeteringen door te voeren.

Abonneer je ook op ons afdelingsblad De Terugtrapper.

Categorieën