Dordrecht

De Ruyterweg, foute voorbode

Op deze T-splitsing komt het voetgangersgedeelte van de De Ruyterweg samen van de Van Spilbergenstraat. In het verlengde van de foto is een voetgangersstrook te zien. Deze sluit aan bij een fietspad.

Bij een eerste blik is iedereen blij met de verplaatsing van het autoverkeer van de M.Harpertsz Trompweg naar de Admiraal de Ruyterweg. Dat is de Fietsersbond ook. Het leidt immers tot een grotere leefbaarheid in de wijk.

Pas na de opening bleek dat de nieuwe weg niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Update De weg heeft snelheidsremmers gekregen. Beter iets dan niets.

20201026 AD Dordtenaar. Paaltjes remmen de snelheid op de Adm. de Ruyterweg alsnog.

Admiraal de Ruyterweg

De weg is een 50-km weg zonder aparte fietspaden geworden, terwijl er geen gebrek aan ruimte is.
Fietspaden zijn hier wenselijk omdat het snelheidsverschil tussen fietsers (gem 17 km p/u) en automobilisten relatief hoog is. Daarnaast blijkt bij een korte observatie dat veel automobilisten gebruik maken van de fietssuggestiestrook om uit te wijken van tegemoet komende automobilisten. Komende vanaf de rotonde kan de 500 meter lange weg, die een kleine afdaling kent, zelfs uitnodigen tot een te hoge snelheid. .

Een breed fietspad, dat zelfs kan aansluiten op het voetpad/ de weg en het fietspad die in het verlengde van de De Ruyterweg liggen had hier veel meer voor de hand gelegen.

In Dordrecht zijn immers steeds meer 50-km wegen of gebiedsontsluitingswegen voorzien van een aparte fietspad. Dat wordt ook sterk aanbevolen in het kader van Duurzaam Veilig.

Voorbeelden zijn aan de andere kant van de A16 te vinden waar fietsers vanaf de Rijksstraatweg tot aan de Korte Parallelweg (centrum) een eigen fietspad hebben. Een fietspad dat komende tijd kwalitatief nog beter zal worden.

Anderzijds heeft de gemeente bijvoorbeeld op de Singel een fietspad verwijderd omdat het de Singel daardoor veiliger zou maken. Immers op de gehele Singel zou er geen fietspad zijn, waardoor er geen misverstanden konden ontstaan en het voor iedereen duidelijk is dat het een 30-km/h-weg is.

Een consequente aanpak van de nieuwe Admiraal de Ruyterweg zou volgens ons tot een goed fietspad moeten hebben geleid.

En, deze weg wordt in de toekomst nog doorgetrokken naar de Laan van Londen. En daar liggen ook weer aparte fietspaden.

routplanner
– Oranje, A16 – Wit, wegen voor auto’s en fietsen – Rood, wegen met fietspaden – Roze, voetgangersgebieden.

Van Spilbergenstraat

De Van Spilbergenstraat is veranderd van een 30-km/h straat naar een 50-km straat. Ook was een fietspad mogelijk geweest. Tenminste wanneer de parkeervakken die nu nog voor de huizen liggen aan de zijkant van de woningen zouden worden aangelegd. Het zicht op spelende kinderen(!) wordt daardoor ook beter.

Pers

Bron: youtu.be

Categorieën