Dordrecht

Bert Bohlander 1945 – 2020

zestien

Bert Bohlander is op maandag 12 oktober in het bijzijn van zijn familie, na een kort ziekbed, overleden.

Meer dan 10 jaar actief zijn als voorzitter van de afdeling Drechtsteden. Dat zegt niets. Immers, Bert is al veel langer actief geweest als (bestuurs)lid van de Europafietsers. Als webmaster voor de afdeling en Europafietsers en als beheerder / schrijver van de fietsgidsen voor Schotland. En zelfs als controleur van de Oost-Europese gidsen, waarvoor hij graag op pad ging met Rienske, zijn vrouw.

Bert Bohlander

In de tijd dat Bert actief was is de afdeling nog verder gegroeid naar een respectabele afdeling die op alle niveaus in de regio actief was.

Niet alleen door kritisch naar het beleid te beoordelen, maar ook en vooral niet als NIMBY naar het beleid en de uitvoering te kijken. Binnen de gemeente en ook daarbuiten heeft dat tot veel waardering en (niet in het minst) resultaten geleid. Zowel voor de gehele stad als dichtbij voor het Leerpark, waarbij de rotonde op zijn warme belangstelling kon rekenen.

Een mooi voorbeeld hierbij was zijn aanpak van de discussie rond de verkeersveiligheid bij de rotonde de Groenezoom in Dordrecht. Het college van b & w zou veel geld gaan uitgeven aan het verkeersveiliger maken. Door zijn inspreken is duidelijk geworden dat aanpak bij de Groenezoom ten koste zou gaan van de aanpak op veel andere plekken in de stad. Kortom, uiteindelijk is de Groenezoomrotonde én een aantal andere kruisingen veilig geworden. Dat heeft Bert, na de aanpassing waarover ook actief is meegedacht door hem, gevierd met het uitdelen van rondo’s op die verbeterde rotonde.

Jaarlijks hoogtepunt was de afgelopen jaren steeds de fiets-apk. Deze is door de inbreng van Bert geëvolueerd van een puur op de verlichting gerichte aanpak tot een complete fiets-apk. De tent die daarvoor jaarlijks werd gehuurd, moest steeds groter worden. En, o wee als een vrijwilliger te veel met bezoekers sprak. De fietsen moesten immers wel worden nagezien en aangepast aan de capaciteiten van de bezoekers.

En Bert was altijd herkenbaar: had iedereen een shirt van de Fietsersbond aan, dan had Bert nog steeds zijn Europafietsers (blauwe) jasje aan.

De reparatietent had door zijn inbreng steeds meer de uitstraling gekregen van een werkplaats. Er was een complete gereedschapskist voor de aanpassing van de fietsen aangeschaft. Net als dat Bert jaarlijks weer de beste en goedkoopste achterlichten / koplampen op de kop wist te tikken om te gebruiken.

Omdat jaarvergaderingen niet echt veel vrijwilligers in de benen kreeg is dit door Bert aangepakt. Het jaarlijkse etentje met de vrijwilligers na afloop van de inmiddels bijna 100 fiets-apk’s is omgedoopt tot een ‘echte’ jaarvergadering. Dat hield concreet in dat, voorafgaand aan de soep, Bert het etentje opende, vroeg of er vragen waren en vervolgens de vergadering sloot. Daarna werd er door de vrijwilligers (meestal 20 personen) veel gesproken over wat er allemaal het afgelopen en volgende jaar zou kunnen gebeuren.

Dat zullen we blijven doen, immers Bert heeft uitdrukkelijk gevraagd om vooral door te gaan met de fiets-apk’s, en natuurlijk de etentjes. Samen kunnen we de Drechtsteden daardoor nog fietsvriendelijker,  mooier maken en wat fietsgeluk toevoegen.

 

groep

Categorieën